maandag, oktober 29, 2007

Vakbonden negatief over "extra" feestdag

ma 29/10/07 - De liberale en christelijke vakbond reageren negatief op het deelakkoord dat de formatie-onderhandelaars gesloten hebben over het luik arbeid. Men name het voorstel om 11 juli als wettelijke feestdag in te voeren, stuit op verzet.


De Vlaamse feestdag wordt geen extra vrije dag, maar komt in de plaats van een andere vrije feestdag die op een zondag valt.
Het ACV vindt dit niet kunnen. "Dit betekent dat men ook in het nemen van die compensatiedag minder vrijheid heeft", zegt Luc Cortebeeck (foto).
Het ACV vreest ook dat de werkgevers de maatregel op de een of andere manier aan de werknemers zullen doorrekenen.

"Bovendien is dit typisch een materie voor het sociaal overleg, en dus lijkt het mij moeilijk om zoiets vanuit de regering op te leggen", zegt Cortebeeck.
Ook het plan om de arbeidstijd per jaar te berekenen, kent geen bijval.
Volgens de regeringsonderhandelaars kunnen werknemers dan bepalen in welke periode ze harder en minder hard moeten werken.
Maar de vakbonden vrezen voor een hogere werkdruk omdat overuren op die manier minder zichtbaar zullen zijn.

bron
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert