maandag, oktober 08, 2007

Europese Commissie tegen Vlaamse autonomie

Commissievoorzitter Barrosso moet zich met eigen zaken bemoeien

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, sprak zich gisteren tijdens een bezoek aan de redactie van De Standaard in nauwelijks bedekte termen uit tegen meer Vlaamse autonomie en voor het behoud van de miljardenstroom naar Wallonië.

"Ik hoop sterk dat België en de drie regio's, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, onderling hun niveau van solidariteit blijven behouden. Dat is van het allergrootste belang, ook voor Europa. Wij pleiten in de Europese Commissie voortdurend voor solidariteit in de Europese Unie. Het zou dus een contradictie zijn als we niet zouden pleiten voor solidariteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel op Belgisch niveau."

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat Barroso zich op een dergelijke flagrante manier bemoeit met de interne aangelegenheden van een EU-lidstaat. Niet alleen valt hij volledig uit zijn rol, hij getuigt bovendien van verregaande intellectuele oneerlijkheid. Alsof Vlaanderen binnen het kader van de Europese Unie niet solidair zou kunnen zijn met Wallonië of welke andere regio of lidstaat dan ook. Barroso zou moeten weten dat nergens in de Europese Unie een vergelijkbare geldstroom bestaat met die tussen Vlaanderen en Wallonië, en dat al die miljarden overigens geen zoden aan de dijk brengen.

Barroso stelt verder dat België een "belangrijke verantwoordelijkheid" heeft aangezien Brussel de hoofdstad van Europa is. Blijkbaar wil hij de aanwezigheid van meerdere EU-instellingen in Brussel als chantagemiddel gebruiken tegen het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven. Ook dat raakt kant noch wal. Brussel kan als hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen evengoed Europese hoofdstad zijn. Vlaanderen, dat overigens nu al tot de groep van de nettobetalers behoort, zou als onafhankelijke staat onmiddellijk en zonder de minste twijfel voldoen aan de toetredingscriteria van de Europese Unie.

Blijkbaar heeft Barroso nog nooit gehoord van het subsidiariteitsprincipe. Met zijn onverantwoorde en lichtzinnige bemoeizucht richt hij meer schade aan voor de Europese Unie dan alle eurocritici en eurosceptici samen. Het Vlaams Belang zal hem in het Europese Unie in elk geval aan de tand voelen over zijn anti-Vlaamse uitspraken.


bron: persbericht Vlaams Belang

p.s. Bij de N-VA klonk dezelfde toon tegenover de uitlatingen van Barosso.Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert