dinsdag, oktober 23, 2007

Turken en Marokkanen hebben meer recht op een uitkering.

Dit artikel bevat een zeer betreurenswaardig feit dat door slechts weinigen bekend is, lees dus aandachtig verder en vertel het voort. Dit moet ophouden. Het gaat over uitkeringen, meerbepaald aan wie ze worden toegekend. Vandaag de dag moet men als men als buitenlander of gewoon als Belg een uitkering wilt bekomen, minstens enkele jaren in België actief op de arbeidsmarkt geweest zijn m.a.w. gewerkt hebben. Nu is het zo dat er voor enkele nationaliteiten, meerbepaald Turken en Marokkanen een uitzondering gemaakt is. Ja, u leest het goed. Dus als u ’s ochtends naar uw werk trekt en u ziet een nieuwe Ali Baba buitenkomen uit het plaatselijk O.C.M.W. met een enorme glimlach weet u hoe laat het is. Wat is er namelijk gebeurd : hij zal een briefje voorgelegd hebben aan het O.C.M.W. van zijn oom Mohamed dat hij 5 jaar in de woestijn met kamelen gewerkt heeft. Dit zal voldoende geweest zijn om hem de uitkering te verstrekken. Zo ziet u maar. Als bij ons studenten, die weliswaar nog niet gewerkt hebben, een volledige uitkering willen, kunnen ze het vergeten, maar als het om een Turk of een Marokkaan gaat geen probleem. Deze maatregel werd ingevoerd toen gastarbeiders uit die landen naar hier kwamen maar werd later nooit afgeschaft. Een schande.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert