woensdag, oktober 31, 2007

Amnestie nu !


Nu we toch bezig zijn kunnen er toch ook excuses geuit worden voor de wandaden tijdens de repressie?Het is al lang te laat.
Door onterechte haat
blijven de wonden zweren.

En die het land regeren
de harteloze staat
het heer der hoge heren

handhaven een oud kwaad.
Om dat weer te bezweren
is het al lang te laat.

Repressie zonder maat
ontvrijdommen onteren
en salvo's van geweren.

De doden die niet deren.
Kerstdag al veertig keren.
Het is al lang te laat.

Het is al lang te laat.

Anton Van Wilderode


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert