maandag, oktober 29, 2007

Schiltz en het cordon


28.10.2007 13.20u - Het weekblad Knack berichtte deze week over een gesprek dat Gerolf Annemans in 2005 voerde met Hugo Schiltz. Het onderhoud kwam er via gemeenschappelijke vriend Paul Doevenspeck. In De Zevende Dag besprak Schiltz’ biograaf vanmiddag enkele dagboekstukken over die bewuste ontmoeting. Uit de teksten blijkt dat Hugo Schiltz ernstige bedenkingen had bij de schutskring rond het Vlaams Belang, waardoor Vlaanderen in communautaire discussies steevast het onderspit moet delven. Terwijl Schiltz eerder dacht aan het “strategisch belang van links” als drijfveer om de rechts-nationale partij uit te sluiten van beleidsdeelname, wees Gerolf Annemans op onze compromisloze strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid als voornaamste beweegreden voor het handhaven van het Belgische cordon sanitaire.

Feit is dat zelfs Hugo Schiltz de laatste jaren had ingezien dat het cordon sanitaire en de Vlaams-nationale verdeeldheid er mee voor hebben gezorgd dat Vlaanderen vandaag nog steeds niet op eigen benen staat. Naar aanleiding van Schiltz’ overlijden in augustus 2006 schreven wij in deze rubriek: “(…) Hugo Schiltz was onmiskenbaar een politieke tegenstander van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Anderzijds spaarde ook onze partij de kritiek op Schiltz niet, onder andere na het voor Vlaanderen nadelige Egmontpact dat door Schiltz mee werd onderhandeld en hardnekkig verdedigd. Of nog, na zijn ‘leve België’-uitroepen als Belgisch minister in Groningen. Dat alles belet ons evenwel niet te erkennen en te appreciëren dat Hugo Schiltz de laatste jaren openlijk sterke bedenkingen uitte bij het ondemocratische cordon sanitaire en bij het politieke monsterproces dat het Vlaams Blok te beurt viel.” Ook na de recente onthullingen blijkt deze tekst nog steeds actueel.

bron: http://www.vlaamsbelang.org

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert