woensdag, februari 13, 2008

Unitaire kieskring? Geen beton rond Vlaamse voeten!

De Vlaamse regering zweert de federale kieskring af. Dat zei minister-president Kris Peeters in het Vlaams Parlement (commissie). Dat illustreert hoe groot de kloof is tussen het reële Vlaanderen en de Vlamingen - ook Peeters' partijgenoten - die in de ireële wereld van de regeringsonderhandelingen krampachtig proberen België te restaureren.

Volgens minister-president Kris Peeters gaat een federale kieskring in 'tegen de filosofie van een Vlaanderen dat ernaar streeft om het zwaartepunt van de macht naar de deelstaten te verschuiven en dat kieskringen verkiest die in hetzelfde taalgebeid liggen. Geen enkel federaal land heeft trouwens een federale kieskring'. Wat Peeters zegt is simpel: de Vlaamse parlementsleden willen, zoals beloofd, meer Vlaanderen, dus minder België. Er zijn er in zijn partij die net het tegenovergestelde willen...

Terug naar de federale kieskring. Het zijn vooral een groep Pavia-proffen die dit "loze" idee hebben uitgetekend. Het zou ons niet verbazen mocht dat zijn gebeurd op aansturen van kringen rond Guy Verhofstadt, die er ook wel iets in zag. Hierover zijn in de rubrieken ACTUEEL en KORT op de vvb-webstek al diverse stukken gepubliceerd (zie onderaan dit artikel). Het nut van zo'n kieskring ontgaat ons compleet. We kunnen als argument pro niet meer dan een manoeuvre om - onder het mom van hervormingen in twee richtingen - België te versterken.
Het klinkt mooi: staatshervorming in twee richtingen, maar het is de weg terug, een brok retro, stilstaan en achteruitgaan. Nu al hebben de Vlamingen hun politieke meerderheid opgeofferd (pariteit, grendels). In een unitaire kieskring liggen nieuwe grendels klaar (paritaire senaat). Zo'n kieskring zou niet meer zijn dan "beton rond Vlaamse voeten". Onder die titel publiceerde
Gazet van Antwerpen op 13 februari ons opiniestuk (zie bijlage). Het is geschreven als repliek op een artikel in die krant verschenen ('Geen staatshervorming met communautaire maagden', GVA, 4 febr.), waarin de auteur Paul Geudens - doorgaans nochtans behoorlijk vooraan in de Vlaamse rij - een kieskring en samenvallende verkiezingen verdedigt.
Enkele artikelen over dit onderwerp op de vvb-website:
1. Aernoudt overtuigt unitaristen van regionalisering (Actueel 12-11-2006)
http://www.vvb.org/actueel/141/17328

2. Unitaire kieskring paard van Troje (Kort 09-11-2007)
http://www.vvb.org/kort/218/22048

3. Met het verleden win je geen verkiezingen (Doorbraak 05-03-2007)
http://www.vvb.org/doorbraak/152/19002

4. Pavia-voorstel is nog niet ingespit (Actueel 31-10-2007)
http://www.vvb.org/actueel/141/21937

5. Het debat begint nu pas (Actueel 20-09-2007)
http://www.vvb.org/actueel/141/21417

6. Lijken opwarmen (België overeind houden met federale kieskring?) (Doorbraak 05-03-2007)
http://www.vvb.org/doorbraak/152/19025
bron: VVB
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert