dinsdag, februari 19, 2008

Integratie


Het jongste bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Duitsland heeft heel wat stof doen opwaaien. In een massaal bijgewoonde toespraak in Keulen riep hij de Turkse immigranten op om vooral Turk te blijven. Niet dat Erdogan zich daarover veel zorgen moet maken, want zoals hij tijdens zijn bezoek zelf wel heeft kunnen vaststellen, is dat tot op heden immers aardig gelukt...

Maar veel is duidelijk niet genoeg. Zo pleitte Erdogan tijdens zijn bezoek ook voor de oprichting van Turkse scholen en universiteiten in Duitsland. Het spreekt voor zich dat hierdoor de integratie nog verder wordt tegengewerkt, maar dat is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling. Als klap op de vuurpijl liet de Turkse regeringsleider nog weten dat er in de Duitse parlementen best wel wat meer Turken zouden mogen zetelen en vroeg hij zich af waarom er in Duitsland eigenlijk nog altijd geen Turkse burgemeester is. Tot zover een bericht over de kolonisatie van Duitsland. Zo zie je maar hoe het kan verkeren in Duitsland als je terugkijkt naar 1934.

Zijn de doorsnee Europeanen zo gemakzuchtig en tolerant geworden dat ze dit allemaal toelaten? Schrik voor extremisme zoals in 1933 mag ons niet tegenhouden harde maatregelen te durven nemen tegen dit rijzende gevaar van kolonisatie.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert