zaterdag, februari 23, 2008

Juist

Op vrijdag 22 februari was hier onder andere het volgende te lezen: "de linksen doen alles om populair te blijven en stemmen te blijven halen...". Dit was een reactie op het Gravensteenmanifest.
Nu, degenen die dit manifest hebben ondertekend, doen dit zeker niet uit partijpolitieke overwegingen of om populair te blijven of stemmen te halen. Bart Staes is lid van Groen! en maakt zich hierdoor zeker niet populair bij zijn achterban.

Verder is het niet altijd rechts geweest, dat ijverde voor meer autonomie en rechten voor de Vlamingen. De strijd voor meer sociale gelijkheid werd gevoerd door de arbeidersbeweging, maar ook door de Vlaamse beweging, wat mijns inziens in het Gravensteenmanifest te weinig wordt belicht.

Voor de rest is het Gravensteenmanifest een positieve ontwikkeling en maakt het de tegenstanders van meer Vlaamse autonomie onmogelijk om de Vlaamse strijd nog af te doen als een rechtse, asociale strijd.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert