zondag, februari 10, 2008

De waarheid kost geld

08 / 02 / 2008

‘De UGent geeft filosoof Johan Braeckman een budget van 200 000 euro om de evolutieleer te redden.’ Want één op vijf Vlamingen hecht weinig of geen geloof aan Darwins bevindingen. Tachtig procent dus wel. Tachtig procent! Mooi, zou ik zo denken.

Maar neen, het is niet genoeg. Iedereen moet worden bekeerd, tot de laatste laveloze tooghanger, en dat kost exact 200 000 euro.

Kleurenplaten van grote apen

Zelf twijfel ik niet aan Darwins bevindingen, wat mij overigens niet belet om het katholicisme te omarmen. Ik zeg het maar onmiddellijk, in alle duidelijkheid, zonder nuance en zonder reserves, vooraleer Johan Braeckman aan mijn deur staat met kleurenplaten van grote apen, juist als ik wil genieten van het ontbijt op zondagochtend.

Waar komt die bekeringsijver vandaan?

Want waarom moet per se iedereen worden overtuigd? Vanwaar die intolerantie tegen onwetendheid, hoewel die in vele sectoren van onze samenleving het succes niet in de weg staat, zelfs bevordert? Waar komt die Gentse bekeringsijver vandaan? Vraag een gemiddelde Belgische minister een vierkantswortel te trekken, en hij faalt.

Een nare gedachte, maar de universiteit van Gent stelt geen geld ter beschikking om deze leemte op te vullen. De theorieën van Einstein blijven voor vele zich gelukkig wanende medemensen een raadsel, en zie, Johan Braeckman laat deze trieste lacune blauwblauw.

Alle hens aan dek!

Als de evolutieleer in het spel is, liggen de kaarten anders. Alle hens aan dek! Hier moeten zieltjes worden gered. Komt, wie niet in de evolutieleer gelooft, in de hel terecht? Dat moet het zijn. En de UGent wil dit smartelijke avontuur verhinderen.

Onze universiteiten zijn niet meteen een bron van maatschappelijke vernieuwing. Bij politieke trends en wendingen in de samenleving zijn zij geen voorlopers, maar volgers. En vooral: psychologisch doorzicht is hen vreemd.

Wie wint dan de discussie?

Neem nu de discussie over de waarheid. Gesteld dat de waarheid bestaat, wat op exact-wetenschappelijk vlak inderdaad geregeld het geval is. Wie wint dan de discussie? De persoon die over de beste argumenten beschikt. Niet degene die vanwege de universiteit het meeste geld ontvangt. Integendeel zelfs: financiële steun om ideeën te onderstutten, wekt argwaan.

Je begint dan te denken: zou die Darwin misschien toch ongelijk hebben? Vroeger bleven zijn ideeën overeind zonder dat daarvoor 200 000 euro nodig was. Nu plotseling niet meer. Verdacht! Het is een beetje zoals een schijnbaar bloeiend bedrijf, dat plotseling allerlei overbruggingskredieten nodig heeft.

De creationistische lobby

Ja, hoor ik u al zeggen, maar de creationistische lobby geeft toch ook veel geld uit? Zeker. Het lijkt mij echter veel nuttiger om deze mercantiele manipulatie van de waarheid op de korrel te nemen, dan om hetzelfde te gaan doen.
Geld stop je iemand niet toe om de waarheid te spreken, maar om te liegen. Liefde is gratis. Maar seks kost geld, althans wanneer er geen liefde is of het aan overtuigingskracht ontbreekt.

Rik Torfs


Rik Torfs, in gesprek met papst Benedictus.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert