donderdag, juni 19, 2008

Zolang de leeuw kan grijnzen

 

Waren de eerste mensen Vlamingen?

De vraag stellen is ze beantwoorden. Het staat wetenschappelijk onomstotelijk vast: de eerste mensen die op aarde leefden, waren Vlamingen.

Hoe de wetenschap daarachter is gekomen? Wel, Adam en Eva waren nog maar pas geschapen en ze hadden al dorst, grote dorst. En al waren ze maar met z’n tweeën, ze maakten al ruzie, grote ruzie. Typisch Vlaamse eigenschappen dus. Omdat ze zo’n grote dorst hadden en Adam wist dat hij toch niet voor Bob zou moeten spelen en omdat ze instinktief aanvoelden dat een appeltje daar goed voor was, gingen ze spontaan op zoek naar een appeltje. Meteen begon de ruzie. Adam, die als de dood was voor oekazen - typisch Vlaams, zoals ik al zei - bezwoer Eva van die appels af te blijven omdat God het plukken ervan verboden had. “Pas op voor Slangen”, siste Adam boos, “want voor je d’r erg in hebt, zit je met een cordon sanitaire opgescheept!” Eva had daar natuurlijk geen oren naar of wat had je gedacht? “Ach, vent, hang de macho niet uit”, gaf ze terug, “jij bent Filip Dewinter niet!” En intussen die Slangen in de boom van Goed en Kwaad maar reklame maken voor die appels. Het stond in de pas geschapen sterren geschreven dat daar vodden van moesten komen. Volgens de historische wetenschap zou Eva zelfs op die vodden aangestuurd hebben omdat ze niks had om aan te trekken en een vijgeblad maar niks vond. Om een lang verhaal kort te maken, Eva stak haar poezelig handje uit en, tot demokratisch jolijt van Slangen die in een blauwe nevel gehuld was, plukte ze die appel en begon het gedonder. Het koppel kreeg van daarboven te horen dat het voortaan gestraft zou worden met distels en doornen en koalitieregeringen en Weense worstjes en taalgrensburgemeesters en TV-reklame en meer van die akelige dingen. Om ten overvloede te bewijzen dat Adam en Eva Vlamingen waren: de een begon de ander te verwijten dat hij/zij toegevingen had gedaan. Volgens de wetenschap zou Adam toen de historische woorden hebben gesproken: “Gedaan met geven en toegeven!” Toen was het kalf echter al verdronken, zoals dat in Vlaanderen ook geregeld gebeurt, en was het te laat om de put te vullen. Daar kregen de eerste mensen trouwens ook geen tijd meer voor, want vóór hen stond plotsklaps de engel Gabriëls die hen met een vlammend zwaard uit het Paradijs kwam verdrijven. Achter hem stond de aartsengel Michaël die hun schuimbekkend verbood het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Alweer een doorslaand argument om te bewijzen dat de eerste mensen Vlamingen waren: ze deden braafjes wat hun door Michaël werd gevraagd en SPLITSTEN BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE NIET.

                 hvo

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert