woensdag, juni 04, 2008

abortus bij medische afwijkingen onaanvaardbaar

wo 04/06/08 06:44 - De Caritaskoepel vindt abortus bij vaststelling van een medische afwijking in principe niet kunnen. Vele christelijke ziekenhuizen hadden Caritas om ethisch advies gevraagd.

"Gynaecologen hebben de indruk steeds toegeeflijker te worden tegenover ouders en vrezen een hellendvlakeffect", zegt ethisch adviseur Chris Gastmans van het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI).

Caritas vindt dat ouders bij vaststelling van een medische afwijking van de foetus niet alleen kunnen beslissen over abortus. Er moet grondig overlegd worden met de arts.

"De ziekenhuizen worden opgeroepen om sterk te investeren in de begeleiding van ouders die met deze delicate problematiek worden geconfonteerd", stelt Gastmans.

Voor Caritas is het ethische advies enkel "richtinggevend": in een beperkt aantal gevallen kan abortus dus wél.

"Maar we hebben geen lijst verspreid van aandoeningen waarbij abortus kan of niet kan. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de behandelende arts", benadrukt Gastmans.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert