maandag, juni 09, 2008

In vrije val naar dictatuur

 

In een democratie is het van essentieel belang dat de verkozenen des volks hun parlementair werk kunnen doen, de evidentie zelve.

U kent misschien Bart Laeremans (Vlaams Belang) verkozen voor het Belgisch parlement en door datzelfde parlement aangeduid als voorzitter van de commissie bedrijfsleven en landbouw. Hij werd tevens op democratische wijze door dit parlement aangeduid om verleden week de conferentie van de FAO in Rome bij te wonen. De FAO is de voedsel en landbouw organisatie van de verenigde naties en op het programma stonden onder andere het aanwenden van biobrandstoffen en de inpakt hiervan op de voedselvoorziening in de wereld.

Zo gezegd zo gedaan en Bart reisde mee naar Rome in de overtuiging dat hij in alle vrijheid zijn werk kon doen hiervoor behoorlijk gelegitimeerd door het Belgisch parlement.
Maar er was een nog een ander manneke bij, een heerschap dat het niet zo goed voor heeft met de Democratie: Charelke Michel, minister van “ontwikkelingssamenwerking” en zoontje van de beruchte Louis Michel (ge moogt niet gaan skiën naar Oostenrijk). En ja, hier geldt het spreekwoord, de appel valt niet ver van de boom…….  want wat deed Charelke?
Hij verhinderde dat Bart voorbereidende vergaderingen met betrekking tot deze conferentie zou bijwonen op de Belgische Ambassade in Rome, met andere woorden Bart Laeremans kon zijn mandaat door het Belgisch parlement gegeven niet uitoefenen.

Voor mij is dit een zeer belangrijk politiek feit waaruit blijkt dat Charles Michel een dictator is.
Gans het Vlaamse Volk is hierdoor geraakt en vernederd.

En denk ge nu beste Klauwaertvriend dat de Vlaamse pers hier veel aandacht aan besteedde? Alleen het Laatste Nieuws en de Morgen , brachten deze feiten, voor de rest werd dit in de pers doodgezwegen.
Maar geen nood, Ives Leterme gaat Charelken om uitleg vragen over deze feiten en Charelke is nu zeer bang ha ha.

Zou het kunnen dat Bart Laeremans niet op de voorbereidende vergaderingen in Rome aanwezig mocht zijn omdat er onfrisse zaakjes werden gedaan? Gelooft u in toeval in de politiek?  Is het toeval dat Louis Michel Europees Commissaris voor ontwikkelingssamenwerking is en over een gigantisch budget beschikt dat hij zonder enige transparantie naar goeddunken kan besteden, en dat zijn zoontje Charelken in België minister van ontwikkelingssamenwerking is.
We zijn gewaarschuwd, het Franstalige politiek establishment schakelt blijkbaar in een hogere versnelling om Vlaanderen te breken. Al die pesterijen, dat buitensluiten, het cordon sanitaire, de politieke processen, het buitengooien van leden uit corrupte vakbonden, de transfers van noord naar zuid (zeer recent nog het meer dan één miljard euro extra geld uit de federale kas voor de Waalse ziekenhuizen), we zijn het kotsbeu.

Voor het overige vind ik dat België moet barsten.         

Jan zonder Land

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert