vrijdag, april 18, 2008

Spirit verandert van naam

Morgen verandert spirit van naam. Eén van de slogans die ze zullen gebruiken om hun naamsverandering in te luiden is: "Spirit is niet van gisteren." Daarom leek het ons ludiek om dit vandaag in plaats van morgen te melden. Ze hebben een programma opgesteld rond drie kernbegrippen: vrijheid, rechtvaardigheid en Vlaanderen. Dit Vlaanderen mag echter niet geassocieerd worden met separatisme, want daar zetten ze zich tegenaf. Officieel willen ze een Vlaams-Waalse confederatie, eigenlijk verandert er dus niets.
Spirit blijft dus nog altijd dezelfde achterhaalde zever als gisteren en eergisteren verkopen.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert