donderdag, april 17, 2008

Laurette Onkelinx en haar familie

De vader van Laurette, een Limburger, vond in 1950 werk in Ougrée,werd regionaal vakbondslid, toen schepen en tenslotte burgemeester.Haar moeder is een Tunesische. Laurette werd aldaar geboren op 2 oktober 1958 en heeft vijf broers en zusters.Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Luik en werd later advocaat.

Zij huwde met de Algerijn Abbès Guenned. Wegens zijn bedrijvigheid in het drugsmilieu, vaardigde Marokko in 1996 eeninternationaal aanhoudingsmandaat tegen hem uit. Op 31juli 1997 werd hij op de luchthaven van Zaventem gearresteerd, maar hijmaakte gebruik van een diplomatiek paspoort, wat hij illegaal bezat,want hij is nooit een diplomaat geweest. Op dat moment was echtgenote Onckelinckx minister-president van de Fransegemeenschap. Om verdere schandalen te vermijden, scheidde Laurette heel snel van hem.

Na één maand was de scheiding al officieel geregeld. De snelste echtscheiding in België ooit. Op 20 november 1999 huwdeLaurette de constitutionele advocaat Marc Uyttendaele.De getuigen bij dit huwelijk waren beider vroegere echtgenoten ! ! !

Nog wat over haar ex-echtgenoot Abbès Guenned. Na de poging tot arrestatie van Abbès Guenned op de luchthaven van Zaventem,waarbij hij gebruik maakt van: onschendbaarheid met een illegaal diplomatiek paspoort, dat hij als 'gift' had gehouden, werd hij één jaar later, op 21 juli1998 voor dezelfde feiten opnieuw gearresteerd, dit keer op de luchthaven Izmir, Turkije. Hij moest daar een tijdje de cel in, maar onder druk van de Belgische regering,werd hij nooit aan Marokko uitgeleverd en om een diplomatieke rel te vermijden zelfs vrijgelaten. Sinds kort is Abbès weer opgedoken (ge gelooft het niet) als rijkelijk betaaldadviseur, op het kabinet van Laurette Onckelinckx met als taken de communicatietussen het kabinet en de islamitische verenigingen te onderhouden en het grote stedenbeleid.In ' La Libre Belgique ' van 15 jan. 2004 deed hij een oproep tegen het verbieden van hoofddoeken bij moslimvrouwen en hij gaf zijn steun aan het oprichten van de vereniging COIFE(gezamenlijke verenigingen tegen het verbod van hoofddoeken in scholen).

Eén van de medewerkers van Abbès is Kissi Benjelloun,voorzitter van de Unie van Moskees (slager van beroep). Deze wordt ervan beschuldigd de controle van de Moslimvleesmarkt uit te voerenvoor zijn persoonlijk profijt.

Dus even recapituleren : Eerst was ze getrouwd met een Marokkaan, die op die manier Belg werd. Op een gegeven ogenblik werd die echtgenoot in Belgiëaangehouden wegens drugbezit. Op een of andere manier kwam hij vrij(voorspraak?) in België, maar werd hij later opgepakt in Turkije,ook al omwille van drugs. Turkije wilde hem toen uitleveren aan Marokko, waar hij ook al gezocht werd (!), maar kwam terug naarBelgië, nadat er vanuit ons land 'enige diplomatieke druk' werduitgeoefend om hem naar hier te krijgen. Wat later scheidde Onkelinx van haar Marokkaan en trouwde ze met een Brusselseadvocaat, Marc Uyttendaele, die sindsdien zijn advocatenpraktijkgevoelig heeft kunnen uitbreiden en waarvan gezegd wordt dat hij deman achter de schermen is in de hervormingen bij het Belgischegerecht.
Uyttendaele en Onkelinx zijn nog steeds een koppel, maarzouden niet meer bij elkaar wonen. Hij is in Brussel gebleven enzij zou een onderkomen hebben ergens in de buurt vanLouvain-la-Neuve.
Nog pikanter wordt het als men weet dat Laurette's eerste man,die Marokkaan dus, bij haar op het ministerie van Justitie zouwerken en daar zou instaan voor de contacten met de buitenlandseislamitische groeperingen...voor een héél vet loon ? En voor zover je het zou vergeten zijn: Laurette Onkelinx is in België minister van Justitie!"
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert