dinsdag, april 08, 2008

Gevaren van Cannabis

Cannabis is gevaarlijk Ook als men niet verslaafd raakt, en niet overstapt op hardere drugs is cannabis schadelijk voor de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch.

* In februari 1996 verscheen in het tijdschrift van de American Medical Association een studie die bewijst dat dagelijks gebruik van hasj of marihuana schadelijk is voor het concentratievermogen en het geheugen. De proefpersonen waren regelmatige gebruikers, maar ze hadden 24 uur voor de test geen drugs genomen. Het gaat dus om een min of meer langdurige aantasting van het denkvermogen. Het is nog onduidelijk of hier sprake is van nawerkingen van THC of om permanente hersenstoornissen.

* Studenten die marihuana roken, scoren gemiddeld zwakker dan hun niet-blowende collega's. Zware blowers scoren vooral slechter in proeven die concentratie, geheugen en spraakvaardigheid meten. Een onderzoek waarbij 400 marihuanarokers gedurende 10 jaar werden gevolgd, wees uit dat hun cognitieve vaardigheden kleiner waren dan in een representatieve controlegroep. Hun analytische en abstracte vaardigheden waren verminderd, zij hadden problemen om correct met informatie om te gaan, hun concentratievermogen was kleiner, en zij hadden moeilijkheden met de perceptie van tijd en ruimte. Deze negatieve invloeden werden reeds duidelijk bij personen die gedurende twee jaar slechts één keer in zes weken marihuana hadden gerookt. Deze studie werd uitgevoerd door het Department of Psychiatry van de University of Florida.

* Dr. R. Heath van de Tulane Medical School in New Orleans bestudeerde het effect van cannabis op proefdieren. Hij liet apen een half jaar lang vijf dagen per week een hoeveelheid marihuana inademen, die overeenkwam met het roken van twee joints met 2,5% THC. Dit is een uiterst minimalistische benadering: sommige joints met nederwiet bevatten bijna tien keer meer THC. Nadien kregen de proefdieren gedurende een half jaar geen marihuana toegediend. Daarna werden hun hersenen met een elektronenmicroscoop onderzocht. De hersencellen van het limbische systeem, waar de emoties zetelen, bleken ernstig beschadigd te zijn. Alle cellen vertoonden structurele veranderingen. Vermits deze afwijkingen een half jaar na het laatste gebruik werden vastgesteld, gaat het vrijwel zeker om permanente of toch minste langdurige beschadigingen.

* Er bestaan tientallen wetenschappelijke studies van beroemde universiteiten die bewijzen dat cannabis het geheugen en het concentratievermogen aantast. Maar misschien zullen jongeren eerder onder de indruk zijn van het simpele en afschrikwekkende voorbeeld van de popzanger Jerry Garcia van de beroemde groep Gratefull Dead. Tijdens een vraaggesprek merkte de interviewer op dat Garcia voortdurend dingen opschreef in een klein notaboekje, en hij vroeg wat de bedoeling daarvan was. Jerry Garcia bekende ootmoedig dat zijn geheugen het voortdurend liet afweten als gevolg van cannabisgebruik, en dat hij daarom alles moest opschrijven. "Dat is de prijs die ik betaal", voegde hij er fatalistisch aan toe.

* Don Linszen, die als psycholoog verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam, ontdekte dat cannabis bij personen met aanleg voor schizofrenie als zogenaamde trigger kan werken en dus bij die mensen leidt tot het uitbreken van schizofrenie. Zonder cannabis zouden die mensen waarschijnlijk een normaal leven hebben kunnen leiden. Met cannabis worden zij schizofreen, en komen zij misschien in een psychiatrische instelling terecht. Mevrouw Jozefina Smit is geen onderzoekster en zij heeft geen universitaire graad. Maar zij heeft met eigen ogen de gevolgen van zogenaamde soft drugs gezien. Vóór haar zoon aan een overdosis heroïne stierf, gebruikte hij joints. Jozefina Smit vertelt over de cannabisverslaafden in psychiatrische instellingen: "Ze hebben angstaanvallen, achtervolgingswaanzin of schizofrenie… Die zien dingen die er niet zijn. Mijn zoon was soms bang 'omdat er een vies mannetje in de kamer zat', maar er was niemand. En dat was van die jointjes. Dat tast dus de hersenen aan." Maar volgens de politiek-correcte dogma's is cannabis helemaal niet verslavend, en helemaal niet gevaarlijk. Toevallig stond een gelijkaardige analyse ook in De Artsenkrant van januari 2001: "Het meest bekend is het psychotroop effect […] bij marihuana: ingebeelde ervaringen, euforie, dysforie en concentratiestoornissen […] Langdurig gebruik van cannabis kan leiden tot het optreden van neuropsychologische schade, zoals schizofrenie en psychotische toestanden." Een cannabisverslaafde vertelde trouwens een vergelijkbaar verhaal in Humo: hij kreeg herhaaldelijk paniekaanvallen en pleinvrees, en in restaurants vluchtte hij soms zonder aanleiding plots naar buiten omdat "iets" hem aanviel.

* In oktober 1999 publiceerden wetenschappers van de Mount Sinai School of Medicine in New York een studie die het verband aantoont tussen cannabisgebruik en delinquentie. Personen die als adolescent minstens één keer per maand (!) marihuana hadden gebruikt bleken vijf jaar later duidelijk meer problemen te hebben dan een controlegroep van niet-gebruikers. Zij hadden gemiddeld meer geweldsdelicten gepleegd, zij hadden vaker hun studies afgebroken en zij functioneerden slechter op het werk of op school.

* Er zijn heel sterke aanwijzingen dat cannabis de vruchtbaarheid bij mannen aantast. De lichaamseigen stof waarop cannabis inwerkt zit niet alleen in de hersenen, maar ook in de testikels. Reeds sinds 1976 weet men dat THC - de werkzame stof in cannabis - een vermindering veroorzaakt van het aantal spermatozoïden en van de mobiliteit ervan. * Het roken van tabak is een belangrijke factor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Maar één gewone joint bevat evenveel kankerverwekkende stoffen als vier sigaretten. Alle deskundigen weten het, maar het haalt vrijwel nooit de media. Deze effecten worden nog versterkt doordat de meeste gebruikers zowel marihuana als tabak roken. Het is meestal niet marihuana of tabak, maar marihuana en tabak. Een studie van het New York's Memorial Sloan-Kettering Cancer Center wijst uit dat mensen die ooit marihuana hebben gebruikt een 2,6 keer grotere kans hebben op kanker in het hoofd of de nek dan niet-gebruikers. Hoe groter het gebruik van marihuana, hoe groter het risico van dergelijke kankers.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert