dinsdag, maart 04, 2008

Straks klasfoto’s met balkjes?

Almaar meer scholen zetten oude klasfoto's op hun site. Leuk voor oud­leerlingen om in te grasduinen, maar het is in strijd met de privacywet. Een colle­ge in het Waasland, kreeg al klachten en zal - als het advies van de Privacycommissie wordt gevraagd - moe­ten inbinden en balkjes over de klagers zetten.

Het college in kwestie kreeg de voorbije weken e-mails van en­kele oud-studenten die zich er­geren aan het feit dat hun oude klasfoto op de site van het insti­tuut staat, mét vermelding van de namen. «Wanneer men de naam van een oud-leerling op Google intikt, krijgt men zijn foto erbij. Dat kan niet. Wij overwegen juridische stap­pen.»

Over zeer recente klasfoto's valt er weinig te discussiëren: sinds enkele jaren vragen de meeste scholen de ouders al bij de inschrijving de toestemming tot het nemen van zulke foto's. Of ze nemen die overeenkomst 'passief op in het schoolreglement. Er was eerder een dispuut

over gerezen. Omdat de Privacy­commissie toen oordeelde dat voor elke foto van elke leerling telkens opnieuw een fiat van de ouders nodig was, werd door de meeste directies voor zo'n col­lectieve oplossing ge kozen. Ook het gebruik van die foto's op websites is haast overal netjes geregeld.

Evenwicht

Mafar nu zorgen dus oudere klasfoto's, gemaakt vóór die re­geling, plots voor een nieuw knelpunt, ïn principe zouden de scholen, als ze bijvoorbeeld alle klasfoto's uit de periode 1900-2000 op hun website willen zet­ten, aan alle geportretteerden de toestemming moeten vra­gen. Als er personen weigeren, moeten hun foto's onherken­baar gemaakt worden met een balkje of een 'scrambling'. Oud­leerlingen die, zoals in het Wase geval, niet om hun toestemming gevraagd werden, kunnen een zelfde behandeling eisen. Bij de Privacycommissie geven ze toe dat het een beetje een ne­telig probleem is: zo'n klasfoto behoort bijna tot het Vlaamse erfgoed, en de scholen zijn er doorgaans maar wat fier op: als leerlingen later uitgroeien tot belangrijke burgers, pakken ze er graag mee uit «Zo'n privacy­probleem is altijd wat zoeken», zegt Jo Baret van de commissie. «Een evenwicht vinden tussen het algemeen belang en het in­dividu dat geschaad wordt»

Camerabewaking

Over welke schade gaat het dan? «Mensen hebben het recht om zichzelf af te schermen. Daar hoeven ze geen argumenten voor te geven. De meesten zijn net trots dat ze op zo'n website staan, al dan niet samen met een latere minister of acteur. Maar je hebt ook mensen die er niet mee gediend zijn. En die hebben ook recht van spreken.» Twee- tot drieduizend vragen over privacykwesties krijgt de commissie jaarlijks. Steeds meer in het kader van nieuwe techno­logieën zoals het internet, of bij­voorbeeld het gebruik van ca­merabewaking.

«Laatst klaagde iemand dat zijn buurman zijn oprit screende met een camera, maar ook een klein stukje van zijn oprit in het oog kon houden. Dan moeten wij het advies geven om die 'hoek' zo klein mogelijk te ma­ken. Het is altijd wat afwegen», aldus Baret.

bron: HLN

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert