woensdag, maart 12, 2008

Keulen boos op VN over wooncode

BRUSSEL - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) reageert gepikeerd op de aanbevelingen in verband met de wooncode. 'Ik ben op mijn tenen getrapt. Mag ik eraan herinneren dat zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State geoordeeld hebben dat de wooncode aan niemands grondrechten raakt? Integendeel, we willen ervoor zorgen dat mensen net beter functioneren in Vlaanderen.'

De minister wijst erop dat niemand moet bewijzen dat hij Nederlands kan. 'Er is geen examen, geen resultaatsverbintenis maar alleen een inspanningsverbintenis.' De uitspraken van het comité lijken Keulen vooral gebaseerd op schematische redeneringen. 'Maar we krijgen zo wel een etiket waardoor we ons moeten verdedigen', zegt Keulen woensdag in De Morgen.
'De VN hebben nooit met mij of mijn kabinet contact opgenomen om uitleg te vragen bij de wooncode. Anders zouden ze weten dat het net gaat om een sociale maatregel om de leefbaarheid in de sociale woonwijken te verbeteren', aldus de minister aan de vrtnieuwsredactie.
Het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties (CERD) had dinsdag vragen bij de Vlaamse wooncode. Het comité vraagt de Belgische staat te verzekeren dat taalbeperkingen niet leiden tot onrechtstreekse discriminatie, zo staat in de besluiten van het comité over België. Daarnaast toont het comité zich ongerust over het overdreven geweld dat de politiediensten in bepaalde gevallen gebruikt bij de uitwijzing van niet-Belgen.

 

De Verenigde Naties vonden het weer eens nodig om vanuit hun ivoren toren in Genève totaal uit de lucht gegrepen aanbevelingen te verspreiden. Deze keer was het woonbeleid van Vlaams minister Marino Keulen het slachtoffer. Omdat de niet democratisch verkozen vertegenwoordigers van de VN van een kosmopolitisch sfeertje houden in hun villawijk in Genève, menen zij dat het nodig is om dit sfeertje overal ingang te doen vinden. Het eisen dat een persoon die een sociale woning toegewezen krijgt, is een wapen tegen verfransing in de rand rond Brussel en tegen het niet assimileren van allochtonen in Vlaanderen. Aan de maatregelen van Keulen is niet eens een examen verbonden, de kandidaten voor een sociale woning moeten gewoon een inspanning doen en de lessen bijwonen.

Verder hebben de VN problemen met het overdreven geweld dat de politie zou gebruiken bij het uitwijzen van illegalen. Om Samira Adamu  nog te redden, komen de Verenigde Naties maar weer eens rijkelijk te laat, zij stikte bij haar repatriëring in 1998. Van incidenten na dit voorval hebben wij niets gehoord. Wij wisten niet dat er VN-waarnemers bij dergelijke repatriëringen aanwezig waren !

Het comité van de Verenigde Naties tegen rassendiscriminatie heeft ook nog commentaar op het feit dat scholen een hoofddoekenverbod kunnen opleggen...

ungeneve

 

De ivoren toren van de VN in Genève, veilig achter slot en grendel. Hun personeel zou beter eens wat meer buiten komen...

 

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert