dinsdag, maart 18, 2008

Ezelsoren voor Leterme

Beste Klauwaertvrienden, Jan zonder Land kruipt weer in de pen

 

Hij zal het nooit leren onzen Ives. In zijn huidige hoedanigheid van minister van verkeer is de geitenboer van leper deze week bevallen van een plan om het heikele dossier van de nachtvluchten over Brussel op te lossen.

Hij heeft er niets beter op gevonden om alle nachtvluchten over Brussel te verbieden tussen, als ik het goed voor heb, één uur 's nachts en vier uur 's morgens. Niet bijzonder origineel als je het mij vraagt.

Want dit is uitgerekend ongeveer hetzelfde voorstel als toenmalig minister van verkeer Durant (ecolo herinner u de cameeras en de reflecterende nummerplaat) indertijd heeft gedaan en waartegen vooral door de CD&V zoveel werd geprotesteerd toen ze nog in de oppositie zaten.

Zoals u wellicht weet gaat het verzet tegen de nachtvluchten hoofdzakelijk uit van enkele tientallen kapitaalkrachtige, meestal Franstalige gezinnen die in de buurt van Zaventem zijn komen bouwen en die goed genoeg wisten dat hier veel lawaaihinder bestaat. Franstalig België heeft een verborgen agenda om alle vlieghavens naar het zuiden van dit onzalige land te brengen reken maar.

Zou het kunnen dat deze voor de Vlaamse werkgelegenheid uiterst nadelige oplossing van het geluidsprobleem rond Zaventem, de persoonlijke prijs is die den Ives aan de Franstaligen van de MR moet betalen om premier te mogen worden? Foei Ives zo kruipen voor het hoogste postje, zul je het dan nooit leren dat men u in het zuiden van het land niet wil als eerste minister.

Ge speelt wel met de werkgelegenheid van meer dan 3000 mensen bij o.a. DHL.

Het koerierbedrijf DHL heeft laten weten dat het van levensbelang voor hen is om te kunnen landen en opstijgen in deze nachtelijke periode.

Het voorgaande voorspelt niet veel goeds het valt te vrezen dat een totale capitulatie dreigt aan Vlaamse kant. Maar ja Leterme heeft het zelf gezegd na zijn ontslag uit het ziekenhuis: "Ik ga op een andere manier aan politiek doen". Ondertussen weten we wat hij hiermee bedoelt, de Vlaamse eisen aan de kant... moest ik in zijn plaats zijn ik zou niet meer in de spiegel durven kijken want hij dreigt 800.000 Vlaamse kiezers te verraden.

Wat staat Vlaanderen nog te wachten als er wordt onderhandeld over BHV en over de staatshervorming... een federale kieskring? waarbij Vlaanderen verder in de minderheid wordt gesteld? O ja voor wie het vergat, dit is een voorstel van de "politiek neutrale koning".

Een goede raad Ives, heb vijf minuutjes politieke moed en trek de stekker er uit, verklaar Vlaanderen onafhankelijk en laat het kadaver België rustig heengaan...

Overigens wens ik u persoonlijk een volledig herstel toe laat daar geen twijfel over bestaan.

Jan zonder Land

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert