dinsdag, maart 04, 2008

België is een schurkenstaat

Jan zonder Land slaat weer toe.

De pers heeft op 29 februari 2008 bekend gemaakt dat, de in Marroko gevangen genomen en van 6 moorden in België verdachte leider van een tereurcel mijnheer Belliraj, gedurende ten minste 8 jaar op de loonlijst stond van de Belgische staatsveiligheid als informant. Tot nu toe weigert de staatsveiligheid iedere commentaar, Iedereen weet dat er in België een ongeschreven afspraak bestaat tussen het politeike establisment en de grote terreurnetwerken om hen hier in België hen met rust te laten zolang hier ten lande geen aanslagen worden gepleegd.

Het onzalige voorval met mijnheer Belliraj illustreert deze stelling op een duidelijke wijze.

De staatveiligheid had op zijn minst het federale parket over deze informant moeten verwittigen van zodra bekent werd dat hij verdacht werd van dergelijke zware feiten . Nu staat Marroko bekend om zijn bertrouwbaarheid als het om dergelijke zaken gaat..

Maar er is meer, want wie staat er aan het hoofd van deze schimmige organisatie die staatsveiligheid heet?

Inderdaad niemand minder dan de heer Alain Winants in een voormalig leven hartstochtelijk aanklager in het proces tegen het Vlaams Blok.

We twijfelen niet aan de capaciteiten van dit heerschap maar een democraat kan je het niet noemen wanneer hij met zijn dienst staats(on)veiligheid een orgaan creëert dat terroristen en moordenaars een hand boven het hoofd houdt en een staat binnen de staat organiseert die aan doofnotoperaties meewerkt, zich volledig afschermt en iedere democratische controle tracht af te weren.

Trouwens Armand de Decker senaatsvoorzitter en voorzittzer van het comité I dat degelijke diensten moet controleren heeft al gesust door te zeggen dat het misschien allemaal opgezet spel is om de staatsveiligheid zwart te maken, ha ha ha hoe ontroerend en dit allemaal voor er nog maar een onderzoek is gestart door het comité I.

Het voorgaande maakt een ding nog maar eens duidelijk, België is een schurkenstaat en moet verdwijnen.

Vlaanderen onhafhankelijk.

Jan zonder Land.

janzonderland

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert