dinsdag, maart 11, 2008

Joodse families krijgen 35 miljoen euro

De Commissie voor de Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap in België heeft uiteindelijk 35,2 miljoen euro toegekend in 5.210 individuele dossiers. Dat blijkt uit het eindrapport van de commissie. Daarnaast gaat 65 miljoen euro naar de joodse gemeenschap.

Ruim 88 procent van de dossiers gaf aanleiding tot een schadeloosstelling, maar slechts 31,8 procent van het globaal beschikbare bedrag voor individuele schadeloosstellingen werd uitgekeerd. De rest van het bedrag, zo'n 65 miljoen euro, gaat naar de Stichting van het Jodendom van België voor culturele, sociale en religieuze activiteiten voor de gemeenschap.
In september 2000 beloofde premier Guy Verhofstadt (Open VLD) tijdens de herdenking van Holocaust-slachtoffers dat ze vergoed zouden worden voor de bezittingen die de de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog van hen of van hun familie heeft gestolen.
Lucien Buysse, de voorzitter van de commissie, wees bij de voorstelling van het eindverslag op het grote verschil tussen het aantal gedeporteerde in België verblijvende joden (30.291) en het uiteindelijke aantal aanvragen.
"Uiteindelijk zijn 23.369 volwassen personen niet uit de kampen teruggekeerd", luidt het in het verslag.
Daarnaast had de commissie grote moeite met de identificatie van niet teruggegeven financiële tegoeden en waren heel wat rechthebbenden ontgoocheld over de grootte van de tegemoetkoming.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid werd 1 genocide zo rijkelijk vergoed. Eigenlijk werd geen enkele genocide in de geschiedenis op zo’n grootschalig manier ‘schadeloos’ gesteld. Wat begon als een nobel doel om de slachtoffers van de joodse holocaust te vergoeden is ontspoord. Dagelijks betalen Westerse staten en bedrijven nog steeds om wat er zo’n 60 jaar geleden is gebeurd.

Waarom moeten wij, westerlingen geld geven voor iets waar onze voorouders mogelijk vaak niet eens aandeel in gehad hebben? Het geld waarmee deze schadeloosstellingen betaald worden komt uit de zak van de werkende westerling. Deze heeft niets maar dan ook niets meer met die genocide te maken! Hoe durven de joden deze schadevergoedingen eisen en zelfs aannemen? Wij moeten ons niet eens meer verontschuldigen voor wat er gebeurd is in het verleden, laat staan nog betalen!

Wat brengt het trouwens nog op? Als ze dan toch iets willen, geef hen dan een symbolische schadeloosstelling. Een symbolische euro.

Dit bewijst dat het hem niet meer te doen is om het leed dat die mensen is aangedaan, maar puur om hun kapitalistische ego wederom te strelen. Het cliché van de bevoordeelde kapitalistische jood blijft standhouden, 60 jaar later.

Waarom zijn de joden zo geprivilegieerd? Bekijken we nu slechts dit geval. Als zij zo’n schadevergoeding krijgen waarom krijgen de nabestaanden van de slachtoffers of ter dood veroordeelden van de repressie ook niets? Daar is de Belgische staat toch evenzeer uit de bocht gegaan! Iedereen gelijk voor de wet is mijn stelling!

"Stop deze positieve discriminatie en begin met deze onrechtvaardige jackpot voor de bloedzuigers!" Walter Roggemann

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert