dinsdag, juni 02, 2009

Stem 'homofoob'!

Wenst u op 7 juni homofoob te stemmen, maar kunt u zich niet vinden in de rest van het programma van het VB? Wil u een kandidaat steunen die belooft te gaan strijden in de heilige oorlog tegen de holebi-adoptie? Geen probleem. De aartsconservatieve vzw Actie Gezin stuurde alle kandidaten een vragenlijst en kende op basis van de verkregen antwoorden het family friendly-label toe aan een twintigtal kandidaten van vooral CD&V en N-VA. Er zit ook één kandidaat tussen van Groen!, de partij die vorige week nog in een persbericht aankondigde dat ze "blijft ijveren voor volledig gelijke kansen voor holebi's, niet alleen in België maar binnen heel Europa". Hugo Vandienderen, nummer vier op de lijst voor het Europees Parlement, kon zich zo te zien volledig vinden in de standpunten van Actie Gezin. http://www.actiegezin-actionfamille.be/NL/index.asp

Homofoob én sp.a stemmen? Ook dat is mogelijk, zij het dan enkel in Oost-Vlaanderen, waar ook opvolgers Johan Van Hove uit Evergem en Hedwin De Clerck uit Brakel zich achter Actie Gezin scharen. Ook de combinatie homofoob én Open Vld kan: zevende opvolger voor Europa Rik Remmery-Vannieuwenhuyse kreeg het label. Tegenover hem staat wel een geduchte family friendly-concurrent: Yves Leterme. Hij is de enige toppoliticus die de actie ondersteunt.

Publicatie: De Morgen
Publicatiedatum: 30 mei 2009


De 5 vragen die aan de kandidaten gesteld werden :

1. Denkt u dat het belangrijk is om in media en scholen het langdurig engagement – in het bijzonder het huwelijk tussen man en vrouw – bij jongeren te valoriseren ?

2. Bent u bereid om maatregelen te verdedigen ten voordele van de stabiliteit van koppels (bijvoorbeeld door de financiering van bemiddelaars en huwelijksconsulenten), om het aantal echtscheidingen te verminderen ?

3. Bent u voorstander van een herwaardering van de ouderlijke rol, door de erkenning van het opvoedend werk dat thuis gebeurt, in de vorm van een salaris en pensioenrechten voor de ouder die zich volledig of gedeeltelijk wijdt aan de opvoeding van de kinderen ?

4. Zal u een grotere publieke ondersteuning verdedigen voor families die zorg dragen voor één of meerdere gehandicapte kinderen ?

5. Bent u bereid om te werken voor een grotere financiële ondersteuning voor families die thuis zorgen voor ouders op leeftijd ?


Hierbij onthouden wij dat al wie waarde hecht aan het gezin homofoob is.
Wij zijn dan ook trots onszelf homofoob te mogen noemen.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert