maandag, juni 29, 2009

Een derde van moslims in Nederland wil emigreren

Ruim een derde (36 procent) van de Turkse en Marokkaanse moslims in Nederland wil emigreren door de groeiende populariteit van Geert Wilders. Meer dan de helft van de moslims (51 procent) denkt er weleens over om het land te verlaten.
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NCRV Netwerk dat er maandagavond aandacht aan besteedt.

Toch zegt 76 procent van de moslims zich in Nederland thuis te voelen, maar 57 procent geeft aan zich door de toenemende populariteit van Wilders wel minder thuis te voelen.

Twee op de vijf moslims zeggen vaker te worden gediscrimineerd sinds de stijgende populariteit van de PVV. Bijna een kwart van de moslims (24 procent) zegt geregeld te worden gediscrimineerd in Nederland. Bijna driekwart van de moslims heeft het gevoel dat autochtonen hen negatiever beoordelen sinds de opkomst van Wilders.

Een kleine groep moslims (18 procent) is het overigens op een aantal punten eens met Wilders. En een op de drie vindt het wel logisch dat een deel van de Nederlanders op hem stemt.

Netwerk onderzocht de mening van Turkse en Marokkaanse Nederlanders naar aanleiding van de grote winst van de PVV bij de Europese verkiezingen.

Dit zou een dubbel positief effect hebben. In Nederland zouden heel wat samenlevingsproblemen verminderen en door de terugkeer van hoogopgeleide moslims naar hun land van herkomst wordt ook de economie in deze landen aangezwengeld.
Hopelijk volgen deze moslims hun hart en keren ze terug naar hun vaderland.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert