woensdag, juni 10, 2009

ABVV tegen regeringsdeelname N-VARudy De Leeuw, topman van het ABVV

Het Vlaams ABVV verzet zich tegen een eventuele regeringsdeelname van N-VA. De socialistische vakbond vreest dat met de N-VA in de regering, de sociaal-economische agenda zal verdrongen worden door 'een oeverloze discussie over een nieuwe staatshervorming'. Volgens de vakbond dreigt de separatistische agenda van de N-VA te leiden tot een complete impasse op regionaal en op federaal niveau.

(belga) - Het Vlaams ABVV is 'erg verontrust' door de regeringsvorming in Vlaanderen. De vakbond wil dat de regering voorrang geeft aan socio-economische dossiers zoals werkgelegenheid, de vergroening van de economie en de wachtlijsten in de zorg. Een nieuw rondje gesprekken over de staatshervorming ziet de vakbond niet meteen zitten. 'Dat is niet in het belang van de inwoners van Vlaanderen', luidt het.

De vakbond ziet daarom een eventuele regeringsdeelname van N-VA absoluut niet zitten. 'Regeringsdeelname van een partij als N-VA, met een uitgesproken separatistische agenda, dreigt juist de sociaal-economische agenda op het tweede plan te zetten en dreigt bovendien te leiden tot een complete impasse op regionaal en op federaal beleidsniveau.'

De socialistische vakbond zegt nog dat het 'niet zal aanvaarden dat een kordate aanpak van de crisis wordt opgeofferd aan een uitzichtloos opbod over nieuwe bevoegdheden'.

ABVV verkiest OVLD boven NVA, ABVV verkiest jobkorting boven kinderbijslag, ABVV verkiest privatisering gezondheidzorg boven uitbouw extra Vlaamse gezondheidzorg.

Dit is dan de organisatie die Vlaamse arbeiders zou moeten vertegenwoordigen.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert