woensdag, juni 10, 2009

AFF heeft eens gelijk

FOERT, INBURGERING. MAAR DEZE KEER ZWIJGT DEWINTER
Wie als vreemdeling in ons land komt wonen, leert best snel de gebruiken hier. Een aantal vreemdelingen moéten een inburgeringscursus volgen (zie: http://www.binnenland.vlaanderen.be/inb ... beleid.htm), en dat is goed. Alhoewel de verplichting niet zaligmakend is, biedt het alvast geen excuus om bijvoorbeeld migrantenvrouwen thuis te houden of bedienaars van erkende erediensten enkel met het wereldbeeld uit hun land van herkomst te laten leven. In 2007 behaalden in Antwerpen 3 798 vreemdelingen hun inburgeringsattest, waarvan 1 310 als vrijwillig ingeschrevene voor het inburgeringstraject. Maar er zijn ook vreemdelingen die hun neus ophalen voor de inburgering.

Gazet van Antwerpen bracht dit weekend uit dat in een brief ondertekend “te Antwerpen in de maand Cheshwan van het jaar 5769” eenendertig prominente rabbijnen uit de ultra-orthodoxe chassidische gemeenschap hun geloofsgenoten verbieden om deel te nemen aan de inburgeringscursussen. De rabbijnen vinden dat de cursus Maatschappelijke Oriëntatie in strijd is met de voorschriften in de Thora. De strikte scheiding tussen de geslachten geldt er niet, mannen en vrouwen volgen gewoon samen de cursus.Bovendien wordt er ook lesgegeven door vrouwen, terwijl vrouwen volgens de vrome chassidim thuishoren aan de haard. Verder behandelt de cursus de Belgische wetten en regels, en daarbij zijn er wel een paar zaken die taboe zijn voor de orthoxen zoals de seksuele normen en het holebihuwelijk. Bijgevolg gaat een onbekend aantal Joodse nieuwkomers niet meer naar de les.

Op het niet-volgen van het inburgeringstraject staat een financiële boete van vijftig euro per niet-gevolgde les, wat voor de hele lessenreeks kan oplopen tot vijfduizend euro. Maar zelfs als dat bedrag betaald wordt, is het probleem niet opgelost, want de cursus blijft verplicht om te volgen. Schepen voor sociaal beleid en diversiteit Monica De Coninck (SP.A) is het probleem bekend. Op de Antwerpse regionale televisiezender ATV zei ze gisteren dat er al enkele maanden onderhandelingen zijn om te bekijken of één en ander pragmatisch kan opgelost worden. Er is de vertegenwoordigers van dit deel van de Joodse gemeenschap verduidelijkt dat hun gelovigen bijvoorbeeld geen holebi moeten worden, maar wel moeten weten dat het holebihuwelijk in België erkend is… Maar volgens Monica De Coninck zijn de vertegenwoordigers van deze Joodse gemeenschap nogal “onverzettelijk”.

Philip Dewinter hebben we in deze discussie nog niet gehoord. Anders draait hij altijd de plaat af dat vreemdelingen, naast het recht op vrijheid van meningsuiting en democratie, ook het recht hebben om hier te vertrekken (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2009/01/h ... keren.html), maar nu hoor je Dewinter niet. In tegenstelling tot de hier geboren allochtonen die Dewinter best wil ‘terugsturen’ naar het land van herkomst van hun ouders, gaat het hier nochtans over échte migranten – mensen die vanuit een ander land naar ons land zijn gekomen. Mocht het over moslims gaan, Dewinter had al lang gefulmineerd over “de radicale islam” met “een totalitaire politieke ideologie die haaks staat op onze Westerse vrijheden, normen en waarden”. Dewinter die met twee maten en twee gewichten weegt, het is natuurlijk een bekend fenomeen.

Het gebeurt niet veel, maar wanneer ze gelijk hebben, zeggen we het ook.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert