woensdag, juni 17, 2009

Litouws parlement verbiedt alle publiciteit rond homoseksualiteit

Het parlement van Litouwen heeft dinsdag een wet over de bescherming van minderjarigen goedgekeurd, waardoor in heel het land geen publiciteit meer mag gemaakt worden voor homoseksuele, biseksuele en polygame relaties. Zevenenzeventig parlementsleden stemden voor de wet, drie waren tegen en vier onthielden zich.

Volgens de wettekst wordt alle publieke informatie die reclame maakt voor homoseksuele, biseksuele en polygame verhoudingen beschouwd als een negatief effect hebbend op de geestelijke gezondheid en de lichamelijke, intellectuele en morele ontwikkeling van minderjarigen. De nieuwe wet voorziet echter geen enkele sanctie voor diegenen die haar niet respecteren.

Het wordt tijd dat er ook in Vlaanderen dergelijke wetten komen.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert