zaterdag, april 04, 2009

Vaticaan 'met verstomming geslagen' over veroordeling paus

BRUSSEL - Het Vaticaan is 'met verstomming geslagen' over het Belgisch protest tegen de opmerkingen van paus Benedictus XVI over het gebruik van condooms. Dat heeft de Vaticaanse woordvoerder Frederico Lombardi gezegd.

De Kamer heeft donderdag een resolutie goedgekeurd, die de uitspraken van paus Benedictus XVI in Afrika over het gebruik van condooms veroordeelt. Het Vaticaan wijst de Belgische kritiek van de hand. 'In elk democratisch land lijkt de vrijheid van de Heilige Vader en van de katholieke kerk om zijn eigen standpunt te uiten omtrent de menselijke persoon en zijn morele verantwoordelijkheid een verworvenheid.'

De Vaticaanse woordvoerder vraagt zich ook af of de parlementsleden met 'voldoende aandacht en ernst' de uitspraken van Benedictus XVI hebben bestudeerd, of dat ze zijn beïnvloed 'door verdraaide berichten in de westerse media'.

Belgische bisschoppen

De Belgische bisschoppen lijken niet echt opgezet met de resolutie die de Kamer heeft goedgekeurd. 'Wij respecteren het democratische karakter van deze beslissing, maar betreuren de inhoud', luidt het in een persbericht.

De plenaire Kamer keurde donderdagavond een voorstel van resolutie goed waarin de regering wordt gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de paus in Afrika over het gebruik van condooms. Hoewel de passage over het op het matje roepen van de pauselijke nuntius werd geschrapt, werden de uitspraken van de paus bestempeld als 'onaanvaardbaar'.

'Wat de paus echt heeft willen zeggen'

Volgens de bisschoppen houdt de tekst van de resolutie geen rekening met wat de paus 'echt heeft willen zeggen'. Dat komt volgens de bisschoppen neer op de boodschap: 'zonder een opvoeding in seksuele verantwoordelijkheid zullen de andere preventiemiddelen ontoereikend blijven'.

De bisschoppen hopen dat de 'emotionele polemiek' in de aanloop naar Pasen 'tot bedaren komt'. 'Wat ons land en Afrika voor alles nodig hebben, is een serene reflectie over alle middelen die ingezet moeten worden om de aidsepidemie terug te kunnen dringen', luidt het.

Deze resolutie in het parlement is een pure schending van de scheiding tussen Kerk en staat.
De staat moet zich niet bemoeien met de standpunten van de Kerk.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert