woensdag, april 22, 2009

Suid-Afrika

Ooit was het een welvarend land door Dietse boeren gewonnen en gecultiveerd.

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.511109?mode=popupplayer
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert