dinsdag, november 06, 2007

Wanhoopspoging

Kwestie van op de hoogte te blijven van wat de belgicisten van plan zijn... Boycotten en saboteren die handel !

Dringende oproep ten behoeve van de eenheid van ons land


“I want you for Belgium” (http://www.lapetition.be &
http://www.depetitie.be): de petitie voor de eenheid van België is
een initiatief van Marie-Claire Houard, Vincent Godefroid en Guy
Spiltoir, drie gewone burgers die zich als woordvoerders van de
zwijgende meerderheid richten tot de politieke wereld, met als
boodschap: de eenheid van het land veiligstellen en aanzetten tot
eendracht i.p.v. tweedracht.”

Na onze affichagecampagne, ligt nu alles klaar:

4.500.000 petities in pakken van 100
Regeling met de post voor een huis-aan-huis actie

waardoor iedere Belg zich vòòr eendracht en tegen afscheiding kan
uitspreken.

Wat nog ontbreekt: de nodige fondsen
4.500.000 brievenbussen à 0.06 € per bus (+ BTW 21%) = 400.000 €
400.000 € = een symbolische euro door 4% van het volk

Vriendelijk verzoek om een bijdrage in de kosten van één euro of meer
te willen storten …

Deze petitie naar de burger toe geniet geen enkele financiële
ondersteuning. De initiatiefnemers bevinden zich vanzelfsprekend in
de onmogelijkheid om een verzending van deze omvang te financieren.
Daarom vragen we dat, wie het kan, zijn of haar steun geeft aan alle
ondertekenaars die rust en eendracht wensen door de som van 1
symbolische euro te storten.

Bankrekening Eenheid-Unité-Einheit 001-4899472-78, een rekening onder
toezicht van een gerechtsdeurwaarder : al het gestorte geld wordt
volledig gebruikt voor het verspreiden van de petitie. Bij sluiting,
uiterlijk op 17 november middernacht, staat er niets meer op de
rekening.

Dead-line : donderdag 8 november a.s. ermee rekening houdend, dat de
overheid de petitie op 18 november krijgt overhandigd en de post er 4
werkdagen over doet om, voor de huis-aan-huis actie, alles klaar te
maken.


Meer info :

Mevrouw Marie-Claire Houard
marie.ho@versateladsl.be
0478 732 673
Mijnheer Vincent Godefroid
vincentgodefroid@skynet.be
010 452 773
Mijnheer Guy Spiltoir
gspiltoir@gmail.com
0485 512 324

www.lapetition.be
www.petitie.be
www.medium4you.be
www.be-day.be
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert