vrijdag, november 09, 2007

Quid N-VA, quid IJzerbedevaart?

Daags na de stemming van BHV in de kamercommissie binnenlandse zaken ziet het er naar uit dat CD&V en formateur Leterme in gaan stemmen met een regering die de staatshervorming op de lange baan schuift. Leterme gaat een "Raad van Wijzen" installeren om zich te buigen over deze staatshervorming. Als deze Raad van Wijzen gaat bestaan uit de oude krokodillen zoals Tobback of Martens, dan zijn we nog verder van huis. Telkens zij worden opgevoerd in allerlei duidingsprogramma's houden ze vast aan het scheve federalisme dat zij geïnstalleerd hebben en dat een heilige status geniet.

Quid N-VA
Door dit alles komen de woorden van de nota Dehaene terug naar boven "Quid N-VA?". Wat moet er nu met de N-VA gebeuren? Als zij willen vermijden een tweede Volksunie te worden, zullen zij zich genoodzaakt zien het kartel op te blazen. Een geloofwaardige Vlaams-nationalistische partij kan zich niet veroorloven, toch niet na alle grote woorden, in een regering te stappen zonder uitzicht op de "ferme biefstuk" die de partij verwacht inzake de staatshervorming.

Aanpassing 13u14

Het kartel CD&V/N-VA heeft een gezamelijke verklaring afgelegd waarin ze zeiden dat er geen sprake kan zijn van regeringsdeelname zonder staatshervorming. Het kartel houdt dus stand en de N-VA behoudt voorlopig zijn geloofwaardigheid. De staatshervorming is nog geen stap dichterbij, maar belgië is in crisis, wat ook wel altijd leuk is.

Quid IJzerbedevaart?
We weten allemaal dat de IJzerbedevaart de laatste jaren een flauw afkooksel was van wat het ooit geweest is. Dus wordt er maar komaf gemaakt met het bijna negentigjarige concept. (Het IJzerbedevaartcomité spreekt wel van de 80e IJzerbedevaart, maar heeft nogal een selectief geheugen.) De IJzerbedevaart wordt "een dagje IJzeren". Er komt een grote massazang, een grote politieke toespraak en een optreden van een groot klassiek symfonisch orkest. Het comité ziet het groot. Waarom hebben ze de voorbije jaren dan de trouwe bezoekers weggejaagd?
Laat ze maar doen, zouden we moeten zeggen, maar een monument zoals de IJzerbedevaart ligt ons nauwer aan het hart dan een doorsnee regeringsvorming.


Die Stem van Suid-Afrika

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee.

Deur ons ver-verlate vlaktes met die kreun van ossewa —
Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe - ons vir jou, Suid-Afrika.


In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede, in ons hoop of wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf —
Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou ons af.
Vaderland! ons sal die adel van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners - kinders van Suid-Afrika.


In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rou,
By die klink van huweliksklokkies, by die kluitklap op die kis —
Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep sê ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe - ja, ons kom Suid-Afrika.


Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here! om te handhaaf en te hou —
Dat die erwe van ons vad're vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer —
Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.


Nem, IJzerbedevaartcomité !
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert