zondag, maart 29, 2009

Mars op Brussel


Op zondag 3 mei gaat de Mars op Brussel voor een Vrij Vlaanderen door vanaf 11u aan het Noordstation. Met deze grote nationale betoging wordt een goede maand voor de Vlaamse verkiezingen een duidelijk signaal gegeven aan de politici dat het Vlaamse volk volledige zelfbeschikking opeist. Alle politici, ongeacht de partij waartoe ze behoren, dienen te kiezen voor een zelfstandig en vrij Vlaanderen!

Het Belgisch immobilisme sinds de verkiezingen van 2007 en de manifeste onwil bij Franstaligen om te komen tot de noodzakelijke bevoegdheden voor Vlaanderen en Wallonië, bewijzen dat het Belgische kader geen enkele meerwaarde meer kan bieden om goed bestuur mogelijk te maken en onze toekomst veilig te stellen. Enkel het bouwen aan een vrij Vlaanderen in Europa kan zorgen voor welvaart, welzijn en werk voor ons volk.

Daarom is het van het grootste belang dat alle Vlamingen die zich achter deze eis kunnen scharen op 3 mei aanwezig zijn op de Mars op Brussel: Vlaanderen vrij!

Alle informatie over de Mars vindt u op deze webstek: http://www.marsopbrussel.org/Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert