zondag, maart 15, 2009

Elektronisch Tafelen

Zaterdag 14 maart 2009


Kent u hem beste Klauwaertvriend, onze federale minister voor “ondernemen en vereenvoudigen”.
Zijn naam is Vincent Van Quickenborne en toegegeven hij bruist van nieuwe ideeën.

Onlangs is hij bevallen van een origineel voorstel, hij wil niet meer dat in de horeca met cash geld wordt betaald, iedereen moet met een bankkaart betalen.
Waar haalt hij dit in Gods naam in zijn hoofd. Een wettig betaalmiddel zo maar weren kan hij immers niet, is dat stuk onbenul dan niet slimmer dan dat, of heeft hij te lang aan de joint gezeten?

De reden voor zijn voorstel is het terugdringen van de fiscale fraude en het zwart geld in de horeca.
Moest ik restauranthouder zijn, ik zou mij zeer zwaar beledigd voelen, want nu laat hij uitschijnen dat alle restauranthouders fraudeurs zijn en dit is er mijns inziens ver over.
Kan deze man niet worden aangeklaagd voor discriminatie wegens het aanzetten tot criminaliseren van een bevolkingsgroep?

Maar we gaan het te ver zoeken beste Klauwaertvriend, Quickie heeft natuurlijk goeie bedoelingen.
Hij wil immers de werkgelegenheid bevorderen.

Een voorbeeld zal het illustreren. ‘s Morgens in het station staat u aan te schuiven in de broodjeszaak en het moet natuurlijk snel gaan, de trein wacht immers niet. De goede werking van bankcontact is verstoort door de plotse toename van het gebruik hiervan in de ochtendspits, er zijn immers honderden broodjeszaken die nu allemaal met elektronische betalingen moeten werken.
Bovendien weet iedereen dat elektronisch betalen de snelheid van bediening vertraagt.

Er zullen dus ellenlange wachtrijen ontstaan in de broodjeszaken en de uitbater zal verplicht zijn extra personeel aan te nemen. Voilà, de tewerkstelling is verhoogd en aldus heeft Quickie zijn doelstelling bereikt.

Wat kan het leven toch eenvoudig zijn nietwaar… doe zo verder mijnheer de minister voor “ondernemen en vereenvoudigen” Van Quickenborne, mijn twijfel is weggenomen, ik steun je alvast voor de nominatie van politieks kluns van het jaar….

Jan zonder Land
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert