dinsdag, oktober 24, 2006

Stem niet op de stoute meneren


Op het moment dat de laatste hand wordt gelegd aan deze tweede editie van Klauwaert, zijn de gemeentediensten van Antwerpen, Brussel, Gent en Charleroi waarschijnlijk nog de rommel aan het opkuisen van de befaamde en beruchte (kiest u zelf maar) 0110-concerten. Zoals we u wellicht niet meer hoeven te vertellen, heeft Tom Barman (frontman van de Vlaamse rockgroep dEUS) dit in het begin erg kleinschalige initiatief kunnen promoveren tot een groots evenement, verspreid over de vier voorgenoemde steden. ‘Voor verdraagzaamheid, tegen racisme, tegen extremisme, tegen zinloos geweld’, zo luidt de motivatie. Dat een dergelijk motto eigenlijk samen te vatten is in het veel kortere ‘tegen Vlaams Belang’, kan uiteraard niemand ontkennen, zeker niet als de concerten plaatsvinden op een datum als 01/10/2006, precies één week voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Tom Barman en zijn 0110 worden door de overgrote meerderheid met luid applaus onthaald. De VB-aanhang reageert furieus op deze naïeve, extreemlinkse en vooral betuttelende farce en organiseert in allerijl de ’24 uur van het Vlaams Belang’ op 10 september, een kleinschalig maar gelijkaardig concert met “échte artiesten” dat we met een gerust hart een flop mogen noemen. Verschillende artiesten die zich bereid stelden op 1 oktober met verdraagzaamheid als nobel doel op het podium te kruipen, zoals Clouseau en Laura Lynn, werden hiervoor streng gestraft door beledigde sympathisanten van extreemrechts. Het beschadigen van voertuigen, het volspammen van gastenboeken en nachtelijke dreigtelefoontjes zijn maar enkele voorbeelden van de toegepaste sancties. De getroffen artiesten reageren echter koel en laten zich naar eigen zeggen niet afschrikken.
Een interessante polemiek, die het volgens ons zeker waard was een plaatsje in Klauwaert te krijgen…

Vooreerst moeten we afraken van een discussie die dit hele debat behoorlijk in de weg staat: mogen zangers, muzikanten, schrijvers en schilders (ja hoor, ook die dragen hun steentje bij op 1 oktober), kortom, artiesten in het algemeen, zich met politiek bezighouden? Dat was een van de allereerste verwijten waar het Vlaams Belang zich mee wapende toen de geruchten rond Barmans initiatief luider werden. Wanneer BV’s van hun bekendheid gebruik maken om hun overtuigingen aan het grote publiek op te leggen (meer nog: één concrete – en dan nog hun zo geliefde - partij aan te vallen), is dat machtsmisbruik van de zuiverste soort, zo beweren zij. Maar in het eeuwenoude concept van brood en spelen vormt de showbusiness de spelen en dus heeft Barman het niet moeilijk om al snel een repliek af te vuren: de politiek is van het volk! 2 jaar geleden, toen wijlen het Vlaams Blok wegens racisme voor de rechtbank moest verschijnen, schreeuwden ze nog van de daken dat vrije meningsuiting een mensenrecht is en of dat nu en masse is of niet, dat recht blijft ook nu nog gelden. Eigen luizen hebben wel eens de neiging terug te bijten.
De laatste tijd wordt extreemrechts wel vaker in een hoekje geduwd en in zo’n benauwde situaties willen ze wel eens hervallen in hun oude gewoontes. De scheldtirades bleven dan ook niet lang uit en alle linkse mediafiguren (wat natuurlijk een pleonasme is, wie twijfelt daar nog aan?) waren meelopers. Wie nadenkt, is rechts. Vergeef ons dat we zo vrij zijn deze redenering door te trekken: wie nadenkt, koopt een jachtgeweer, gaat ermee de straat op en schiet de eerste de beste allochtoon in koelen bloede neer. Groot gelijk, vriend! Geef elke burger een wapen en de wereld zal veel veiliger worden. En al wie zich hiertegen verzet en deelneemt aan een groots evenement en een dappere poging om zulke onmenselijkheden de wereld uit te helpen, is een slinkse meeloper, een politiek correcte zelfverklaarde intellectueel en denkt alleen maar aan zijn eigen betuttelende ikje dat toch zo graag populair wil zijn.
Soms moet een maatschappij wakker geschud worden. Soms moeten mensen die het hele volk kunnen bereiken, even zo arrogant zijn om op een bierbak te gaan staan en hun stem te verheffen. Soms moeten mensen die kunst naar het volk brengen, hun positie eventjes misbruiken om betuttelend te zijn en hun recht op vrije meningsuiting eventjes geweld aan te doen om met muziek als bindmiddel alle mensen van goede en slechte wil bijeen te brengen en te smeken: alstublieft, mensen, voor verdraagzaamheid, voor geweldloosheid, voor vrede, voor de toekomst, voor uzelf en voor uw kinderen en vooral voor alles wat u lief is… niet op de stoute meneren stemmen.

Mijn raad: Stem VB

Walrus

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert