zaterdag, oktober 28, 2006

Nationalisme, de ware toedracht

Een nationalist is iemand die een grote voorliefde heeft voor zijn vaderland. Iemand die ook trots is op zijn vaderland en er volledig achter staat om de staat vooruit te helpen. Een nationalist kan verschillende van verschillende strekkingen zijn, hij kan van extreem-links tot extreem-rechts zijn. Dat is zijn keuze. Maar Vlamingen, wij moeten vandaag de dag beginnen met juist dat punt gemeen te hebben, onze voorliefde voor ons Vlaamse vaderland. Dit is noodzakelijk om in de eerste plaats Vlaanderen onafhankelijk te kunnen maken.

Een nationalist beslist ook zelf of hij al dan niet andere staten respecteert. In de vorige Klauwaert staat dat nationalisten elke andere cultuur moet erkennen en respecteren omdat nationalisme een denkwijze zou zijn waarbij men ervan uitgaat dat de wereld van de mensen bestaat uit een geheel netwerk van culturen en volkeren. Dat is onjuist! Nationalisme is, zoals hiervoor al gezegd, niet meer of minder dan voorliefde voor het vaderland! Noem uzelf dus ook gerust nationalist als u dit niet doet.

Nog zo’n grove fout die zich de ronde doet over nationalisme is dat dit zou zijn ontstaan uit linkse ideeën. Dit is compleet onjuist. Nationalisme vindt zijn oorsprong in het geloof dat er fundamentele verschillen zijn tussen het ene volk en het andere. Het woord nationalisme komt niet voor niets van het latijnse woord natio, geboorteplaats. Nationalisme is dus niet ontstaan vanuit een gelijkheidsgedachte of iets dergelijks.

Het nationalisme is ontstaan als een tegenreactie op de filosofen van de verlichting, die het universele van de mensheid benadrukten en die lokale, historisch gegroeide verschillen negeerden. Het is dus juist als reactie ontstaan tegen de gelijkheidsprincipes.

Vlamingen, wij moeten vandaag de dag zeker zijn dat we dit ene belangrijke punt gemeen hebben met elkaar, onze voorliefde voor ons vaderland. Wees ook bewust van onze Vlaamse geschiedenis. Zodat als er ooit een referendum komt, we allemaal dezelfde stem uitbrengen. Die stem zal leiden tot een onafhankelijk Vlaanderen!

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert