maandag, oktober 23, 2006

In Memoriam: Albrecht Rodenbach
Op 27 oktober zal het 150 jaar geleden zijn dat Albrecht Rodenbach werd geboren te Roeselare. Rodenbach stamde uit een rijke burgerijfamilie met roots in het Duitse Rijnland. Rodenbach studeerde Latijn-Griekse humaniora aan het Klein-Seminarie van Roeselare. Daar werd zijn Vlaamsgezindheid opgewekt door de invloed van onder andere Hugo Verriest en conflicten met de fransgezinde directeur. Leerlingen weigerden franstalige liederen te zingen en zongen "Het lied der Vlaamse zonen" geschreven door Rodenbach met de bekende leuze "Vliegt de Blauwvoet? - Storm op zee !".

Deze gebeurtenis noemde men "De Groote Stooringe". Dit betekende de start van de blauwvoeterij. De leerlingen van het seminarie kwamen in de ban van de Kerelsromantiek, geïnspireerd door het in 1870 verschenen werk van Conscience, "De Kerels van Vlaanderen".

Na zijn middelbare studies ging hij in 1876 te Leuven rechten studeren. Hij richtte er het "Algemeen Vlaams Studentenverbond" op met als tijdschrift "Het Pennoen".

Rodenbach was aanvankelijk dé studentenleider, maar na verloop van tijd, begonnen zijn vrienden te klagen dat hij minder tijd maakte voor de studentenverenigingen. Dit leidde tot een pijnlijke scheuring, waarbij Pol de Mont "Het Nieuwe Pennoen" stichtte. Rodenbach verruimde zijn horizon, zoals dat noemt en besteedde meer tijd aan zijn literaire werk. Hij schreef verschillende gedichten, liederen en toneelstukken. Rodenbach werd bekroond voor zijn toneelstuk "Gudrun" en kwam in contact met Antwerpse liberalen. Dit werd hem niet in dank afgenomen.

Rodenbach stierf op 24-jarige leeftijd op 23 juni in Roeselare aan tuberculose.

Rodenbach kan beschouwd worden als de stichter van de georganiseerde studentenbeweging. De ontwikkeling van de blauwvoetcultus, bracht een nieuwe symboliek in de Vlaamse beweging tot stand die tot op de dag van vandaag meegaat. Rodenbach werd, onder meer door zijn vroege dood, samen met zijn literaire werken een mythe in de Vlaamse beweging.

Van de eens zo grote bewondering voor Rodenbach en zijn werk was dit jaar echter niet veel te merken. In 1956 hield men nog een Rodenbachjaar, maar 150 jaar na zijn geboorte blijkt Rodenbachs erfenis gedoemd verbannen te worden naar de archieven. Ten onrechte.

Vliegt de blauwvoet - Storm op zee !

Zannekin


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert