maandag, oktober 23, 2006

De treurige geschiedenis van een nepdemocraat´t Was op een blauwe maandag toen de heer I. Leferme, lijder van een marionettenregering verklaarde in een “progressief” weekblad dat hij zich bezighield met de coalitievorming in steden en gemeenten voor na de gemeenteraadsverkiezingen. Trots verkondigde hij dat reeds talrijke voorakkoorden werden afgesloten in grote steden tussen CD&V , SP.A en /of VLD. Dit met de bedoeling de plaatselijke afdelingen van CD&V “te helpen”om aan de verleiding te weerstaan om met het Vlaams Belang zelfs nog maar simpelweg te gaan praten.

Wel wel, daar is de goeie ouwe tijd terug van bevoogding en paternalisme, zo kennen we die tsjeven weer, democraten in hart en nieren zolang ze maar kunnen profiteren van de macht, niets anders dan macht, geld, exuberante afscheidsregelingen, vergoedingen allerlei, cumuls in intercommunales, ziekenkassen, vakbonden, huisvestingsmaatschappijen en mooie postjes voor de vrienden en hielenlikkers.

Heeft mijnheer L. niets anders te doen? Een regering leiden, of het welvaartspeil van de minstbedeelden opkrikken bijvoorbeeld. Mijnheer L. wil niemand discrimineren of uitsluiten, maar wel één miljoen kiezers van het Vlaams Belang! Hoe verdwaasd kan een mens toch zijn? Tot wat arrogantie van de macht kan leiden is duidelijk, minachting voor de kiezer!

Wel Mijnheer L. “n’ayez pas peur” zoals u aan uw kameraad Elio D. R. heeft gezegd, en deel de bevolking de namen van de steden en gemeenten mee waar reeds voorakkoorden werden gesloten, of durf je dat niet? Elio is al wat minder boos, misschien, maar dan moet je nog wat meer kruipen, mag je nu premier worden in 2007, want dat was wat Elio wou horen, geen Vlaams Belang nooit, jamais, mestkevers ….

Alvast bedankt voor de duidelijkheid, nu weet de bevolking tenminste dat we in een DDR-democratie leven. Wat de uitslag van de verkiezingen ook is, één miljoen mensen mogen niet meedoen ha ha, want mijnheer L. wil niet discrimineren…

Er is slechts een conclusie mogelijk: we zijn de facto in een tweepartijen systeem terecht gekomen met alle “democratische” partijen aan de ene kant met minieme verschillen wat betreft de partijprogramma´s en één oppositiepartij. Niets aan de hand kun je op het eerste gezicht zeggen maar… er is één klein detail… die oppositiepartij heeft nagenoeg geen toegang tot de media en wordt achternagezeten door een eindeloze reeks juridische processen.

Jan Zonder Land

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert