maandag, oktober 23, 2006

Mijn leeuw, mijn baken


We schrijven 12 juli, een mooie zomerdag.

Ik rijd in de late namiddag van mijn grootmoeder in Beveren naar St.-Niklaas, over de grote baan.

Een kwieke dertiger, door de zon geblakerd, rijdt mij gezwind voorbij. Tot mijn verbazing draait hij zich om, steekt zijn duim op en met een brede glimlach:”Wat een schone sticker hebde gij daar!” Hij doelde op mijn sticker van het Vlaams Belang die ik sinds jaar en dag op mijn fiets heb hangen.

Ik wenk hem, en na een paar minuutjes babbelen bied ik hem enkele stickers aan, dezelfde als die op mijn fiets, die ik altijd in mijn portefeuille heb zitten. Gretig neemt hij ze aan, en tijdens de rest van de tocht hebben we zij aan zij gereden en gemoedelijk gekeuveld over de recentste politieke gebeurtenissen waarbij er menige lasterlijke woorden aan het adres van de linkse journalisten -wat een pleonasme - van de VRT te horen waren.

Aan het kruispunt aan ’t Ster moest ik helaas afscheid nemen van deze nobele onbekende, en met de groet “tot de volgende verkiezingen” gingen we ieder onze eigen weg.

Waarom neem ik de moeite om deze opmerkelijke, maar verder onbelangrijke anekdote neer te schrijven in een broeierig warme keuken, om dit daarna over te laten aan jullie, waarde lezers?

Uit deze gebeurtenis kunnen we enkele lessen trekken. Ten eerste lokte het symbool van de Vlaamse Leeuw in dit voorbeeld een positieve reactie uit, en zet een volslagen onbekende er zelfs toe aan met mij –voor deze man louter een voorbijganger - te spreken over een uiterst delicaat onderwerp, namelijk politiek.

Ik op mijn beurt word er toe aangezet deze kerel enkele stickers toe te vertrouwen –met het risico dat deze stickers niet gekleefd worden, of zelfs worden weggegooid –, en om met hem mee te fietsen.

We zien hier dat de Vlaamse Leeuw een teken is dat nog steeds mensen bij elkaar brengt om samen iets positiefs te ondernemen. De Leeuw spreekt nog steeds de hoop uit op een onafhankelijk en solidair Vlaanderen, en doet dit door aan te zetten tot positief, constructief werk.

Ten tweede blijkt uit dit voorbeeld ook de hartverwarmende solidariteit tussen mensen die eenzelfde politieke mening zijn toegedaan ,ook al zijn ze verder onbekend voor elkaar.

Dit gevoel is vooral in de Vlaamse beweging overal merkbaar, en steekt een hart onder de riem bij iedereen die het moeilijk heeft door het uitdrukken van zijn politieke mening.

Ondanks alle negatieve propaganda en vooroordelen rond het symbool van de Vlaamse Leeuw, gespuid door onze uiterst verdraagzame slinkse vrienden –mijn sticker is afkomstig van de “alom gehate boemanpartij” Vlaams Belang!-, ondanks dit alles blijft de Vlaamse Leeuw een teken van hoop, solidariteit en positieve ingesteldheid. Voor mij is en blijft de Vlaamse Leeuw een baken in de duisternis, voor iedereen, op de fiets en overal!

Dunadan


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert