donderdag, november 27, 2008

Heksenjacht op nsv

De Antwerpse president, Patrick Janssens, maakt een bijzonder merkwaardig gebruik van de zogenaamde overlastsancties. Dankzij deze Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) kan een stad of gemeente boetes opleggen voor overtredingen die door de procureur niet worden vervolgd maar toch erg “maatschappijaantastend” zijn. Janssens is nu blijkbaar begonnen aan een heksenjacht tegen alles wat maar enigszins een band zou kunnen hebben met de gemeentelijke oppositie!

Zo wordt de verantwoordelijke voor een studentenorganisatie, Tom Van Grieken, vervolgd voor iedere sticker van het NSV die ergens in Antwerpen gekleefd wordt. Het politiereglement voorziet immers dat “de organisator van de activiteit” verantwoordelijk is voor de reclame wanneer geen verantwoordelijke uitgever is vermeld. Op 28 oktober 2008 verzond de “sanctionerende ambtenaar” Oliver Ibrahim niet minder dan 27 PV’s aan Tom Van Grieken. In sommige PV’s wordt een boete van 150 Euro vooropgesteld in anderen één van 250 Euro. Blijkbaar mogen alle andere verenigingen vrijuit stickers, affiches en dergelijke plakken, alleen het NSV wordt vervolgd. In het kader van de verdediging van Tom Van Grieken, die op een manifest ondemocratische en onrechtvaardige manier wordt vervolgd door het “apparaat” van de president van Antwerpen, doen wij een beroep op alle inwoners en bezoekers van Antwerpen om alle aanplakkingen die niet op een daarvoor voorziene plaats zijn aangebracht te fotograferen en dit te melden. Ook degene die geen enkele uitgever vermelden moeten gesignaleerd worden, immers volgens de Antwerpse president is immers een verantwoordelijke van een vereniging aansprakelijk voor iedere affiche.

Misschien vindt iemand nog wel een affiche van de SPA in Antwerpen of van de Stad Antwerpen die niet correct is aangeplakt, Janssens zal dan aan zichzelf een boete moeten opleggen.

Hugo Coveliers,
Senator-voorzitter VLOTT
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert