dinsdag, oktober 21, 2008

Vlaanderen krijgt eigen domeinnaam

 

De Vlaamse regering heeft beslist om een Vlaamse domeinextensie op het internet aan te vragen. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord aan volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA).

Begin juli beloofde de Vlaamse Regering om de impact van een Vlaamse domeinnaam op technisch, financieel en communicatief vlak te onderzoeken. Vandaag antwoordde Kris Peeters dat een gespecialiseerd bureau een aanvraag zal opstellen. Het aanvraagdossier wordt midden 2009 ingediend. De kostprijs wordt geraamd op 100.000 euro.

Extensie

Enig punt van discussie is de vraag welke extensie aangewezen is. Wordt het nu '.vla', '.vln', '.vlaanderen' of '.fla'? Het is alvast niet mogelijk om '.vl' te registreren, omdat domeinextensies van twee letters voorbehouden worden voor door de VN erkende onafhankelijke staten.

http://www.puntvl.net/

 

image

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert