zondag, juli 13, 2008

De gordel

zo 13/07/08 17:23 (UPDATE audio) - De niet-benoemde burgemeesters van de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Kraainem eisen van de organisatoren van de Gordel dat ze geen enkele politieke boodschap uitdragen. Pas dan geven ze toestemming voor de doortocht van de Gordel door hun gemeente.

De burgemeesters François van Hoobrouck d'Aspre, Damien Thiéry en Arnold d'Oreye de Lantremange zullen morgen een brief sturen naar Carla Galle, gedelegeerd bestuurder van organisator Bloso. Daarin zullen ze twee voorwaarden stellen voor de doortocht van de Gordel door hun gemeente.

Op deze plaats staat een flash die audio aanbiedt. Hieronder vindt u de informatie van deze audio en een link naar het fragment.

Thiery: "Geen "Franse ratten, rol uw matten""

De deelnemers (foto: Kris Peeters, Yves Leterme en Eric Van Rompuy tijdens de Gordel in 2006) zouden op geen enkele manier (vlaggen, T-shirts, pamfletten, spandoeken, ...) naar de politieke actualiteit mogen verwijzen.

Anderzijds moeten de organisatoren in het belang van "de bevordering van de universele waarden van de sport" op ondubbelzinnige wijze alle discriminerende praktijken veroordelen en duidelijk het zuiver sportieve karakter van de Gordel tonen.

De burgemeesters vrezen dat "radicale bewegingen de Gordel 2008 weer zullen aangrijpen om bepaalde rechten van inwoners van randgemeenten van Brussel nog meer in vraag te stellen".

De niet-benoemde burgemeesters vragen ook een uitdrukkelijke veroordeling van recente "taalbeslissingen" in Zaventem, Vilvoorde en Overijse. "Daar zijn initiatieven genomen die strijdig zijn met fundamentele vrijheden en rechten uit internationale conventies en de Belgische grondwet", klinkt het.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen de burgemeesters waar nodig aan de politie vragen om de openbare orde te handhaven.

"Ze tasten vrijheid van meningsuiting aan"

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) noemt de voorwaarden van de burgemeesters "een provocatie en een gefrustreerde reactie op de goedkeuring van de Vlaamse wooncode en de rondzendbrief-Peeters".

"Door de doortocht van de Gordel te koppelen aan een verbod om een Vlaamse politieke boodschap te uiten, tasten ze de vrijheid van meningsuiting aan", aldus Van Rompuy.

"Als Vlamingen op hun grondgebied niet meer het recht hebben op een vreedzame manier voor hun mening uit te komen, kunnen we vragen stellen bij de democratische ingesteldheid van de drie burgemeesters."

Volgens Van Rompuy passen de uitlatingen, net in het weekend voor 15 juli, in de strategie van het FDF om de splitsing van BHV zonder een uitbreiding van Brussel ten allen prijze te verhinderen.


Bij deze weten we weer wat te doen op 7 september. Wij vragen onze lezers zeker en vast genoeg vlaggen mee te nemen, en alvast enkele slogans in te oefenen. We hebben het vermoeden dat het gewardeerd zal worden. Aangezien er ook nog geen gordellied is voor dit jaar kunnen we misschien dit gebruiken.

Fransche ratten

Franse ratten, rolt uw matten,
wil naar huis toe keren.
Zegt: “die vrienden, die ons minden”,
of men zal u leren
op de pijpen dansen,
nu hebt gij goê kansen:
Weg gascon, wie de bon, bon, bon,
door ‘t Keizers schoon kanon.

Wilt nu lopen met heel hopen,
zegt: adieu schoon landen.
Pruisen koning, g’hebt uw loning,
Fransen vlucht met schande
van d’Hollandse palen.
‘t Land zal u betalen
met de zon, wie de bon, bon, bon,
door ‘t Pruisen schoon kanon.

Fransgezinden, diep verblinden,
die hun taal verguizen.
Maakt uw paksken, neemt uw zaksken,
want gij moet verhuizen.
‘t Vlaams volk in dez’ landen,
krijgt haar op zijn tanden:
Weg gascon, biribon, bon, bon,
het land uit, franskiljon


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert