vrijdag, mei 02, 2008

sp.a maakt ruk naar rechts

'Heropvoedingskampen' voor criminele jongeren
Peter Vanvelthoven: met harde aanpak discipline bijbrengen en laten werken

BRUSSEL - SP.A pleit voor een harde aanpak van minderjarige criminelen: ze moeten worden 'heropgevoed' en verplicht om te werken. 'Wij kunnen niet langer tolereren dat criminele jongeren in sommige buurten de plak zwaaien', zei Peter Vanvelthoven (SP.A) tijdens zijn 1 mei-toespraak.Peter Vanvelthoven, SP.A-fractieleider in de Kamer, zegt dat zijn vraag naar heropvoedingskampen is ingegeven door de 'jammerlijke vaststelling dat de maatschappij onder druk staat van criminele jongeren die zich de baas wanen.'

'Dit is niet het achternahollen van wie of wat dan ook', reageert hij op de vraag of het voorstel niet erg nauw aanleunt bij een recent voorstel van Jean-Marie Dedecker (LDD), die pleitte voor echte heropvoedingskampen voor zwaar criminele jongeren.

In de Verenigde Staten bestaan dergelijke bootcamps al jaren. Het zijn op militaire leest geschoeide internaten waar criminele jongeren tussen 13 en 16 worden gedrild. Die Amerikaanse stijl is niet wat Vanvelthoven voor ogen heeft. 'Onderzoek heeft al uitgewezen dat veel van deze jongeren hervallen in hun slechte gewoontes zodra ze het kamp hebben verlaten.' Hij pleit voor 'een Vlaamse variant van deze bootcamps'. Hij gelooft in het nut van een werkkamp. Hard, maar met de nadruk op werken en heropvoeden. Een minderjarige die zwaar in de fout gaat, mag zijn tijd niet gewoon uitzitten in een cellenblok. Hij - want volgens Vanvelthoven zijn het in hoofdzaak jongens - moet aan het werk worden gezet onder toezicht. Helpen op een boerderij bijvoorbeeld past in het plaatje.

'Misschien hebben we dat in het verleden te weinig gezegd, maar we mogen niet langer aanvaarden dat jongeren een buurt of wijk terroriseren', zegt hij. 'Het gaat over minderjarigen die er niet voor terugdeinzen om iemand een mes in de buik te planten.'

De overheid moet het heft in handen nemen om de jongeren weer op het rechte spoor te brengen. 'De ouders slagen er doorgaans niet meer in om hun kind naar school te laten gaan', zegt de SP.A-fractieleider. 'De school kan het met andere woorden niet overnemen van de ouders, dus moeten wij dat zelf doen. Navraag heeft geleerd dat het alleen al in Brussel om enkele duizenden jongeren gaat.'

Vanvelthoven is te rade gegaan bij de Nederlanders waar dergelijke heropvoedingskampen al bestaan. 'Het werkt daar blijkbaar', zegt hij. 'Er is daar een dubbel systeem, een op vrijwillige basis en een waarbij jongeren verplicht worden.' De jongeren moeten zich onderwerpen aan een strenge discipline met de bedoeling dat ze nadien beter functioneren in de maatschappij. De resultaten zijn, volgens Vanvelthoven, over het algemeen zeer goed.

Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen. Zoals Vanvelthoven het ziet, moeten de jongeren voor een langere termijn dagelijks intensief worden begeleid door opvoeders. 'Dat zal inderdaad wat kosten', zegt hij. 'Maar als we nu niet ingrijpen is onze maatschappij naar de verdoemenis.'


Doorgaans zijn de sp.a standpunten niet zo geliefd bij de Klauwaert redactie.

Het beleid dat sp.a nastreeft associeerden wij doorgaans met het pamperbeleid van paars.
Op de symbolische eerste mei kwam echter dit opmerkelijk standpunt boven.
De sp.a heeft eindelijk ingezien dat men niet alles mag tolereren.
Als Klauwaert juichen we deze bocht van 90 graden ten volle toe.
Als men ditzelfde pamperbeleid tegenover migranten ook laat vallen, en stoppen met hun belgicistische spelletjes kan het misschien nog een goede partij worden.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert