donderdag, mei 15, 2008

Drie wijzen, ga naar huis !

 

wo 14/05/08 - Volgens de drie rapporteurs van de Raad van Europa moeten de burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek worden benoemd omdat ze democratisch verkozen zijn. De rapporteurs hebben dat gezegd op een conferentie na twee dagen van gesprekken met de meeste betrokken partijen.

"We willen de Belgen geen lessen leren", zei delegatieleider Michael Guégan, maar de onderzoekscommissie is zeer kritisch voor de houding van de Vlaamse regering in het dossier.

"Democratisch verkozen burgemeesters moeten benoemd worden, anders is dat nadelig voor de betrokken gemeenten", klinkt het.
De onderzoekscommissie vindt ook dat het probleem al lang had moeten opgelost zijn en dat de democratische rechten van de burgers zijn aangetast.
"De niet-benoeming sleept nu al anderhalf jaar aan en is onaanvaardbaar in het kader van onze leidraad, het handvest van de lokale autonomie", aldus Guégan.

België heeft het charter van de lokale autonomie ondertekend, maar Guégan stelt zich vragen bij de naleving ervan. In lijn met eerdere aanbevelingen pleitte hij voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.
De delegatieleider stelde persoonlijk ook niet te kunnen begrijpen dat een meerderheid zijn eigen taal niet kan gebruiken. In de Vlaamse faciliteitengemeenten vormen de Franstaligen de meerderheid.
Over de overtredingen van de taalwetten door de burgemeesters deed hij geen uitspraak. "Dat was niet mijn opdracht, aldus Guégan, het onderzoek spitste zich alleen toe op de niet-benoeming".
Een oplossing wil de delegatie naar eigen zeggen ook niet aanreiken. "Wij hebben gezegd dat het erg is, dat het probleem al lang aansleept, maar België moet zelf een oplossing zoeken", klonk het nog.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) weigerde de drie burgemeesters in de faciliteitengemeenten te benoemen omdat ze de taalwetten hebben overtreden.
De gemeenten zitten daarom sinds begin 2007 zonder burgemeester, iets waar de Franstalige partijen niet over te spreken zijn.

 

Europa negeert arrest Grondwettelijk Hof!

Waar de drie wijzen, gestuurd door Europa steeds benadrukken dat de burgemeesters democratisch verkozen zijn, vergeten zij tegelijk te zeggen dat de verkiezingen in het kiesarrondissement Hall-Vilvoorde ongrondwettig waren. De onbekwaamheid van deze heren wordt dus al snel duidelijk. Is het vanuit hun voorliefde voor de franse taal, het beschermen van minderheden die zich valselijk in de slachtofferrol wentelen (Kosovo n.v.d.r.), of uit pure onwetendheid dat zij zo’n onredelijk vonnis durven vellen? Zij geven duidelijk blijk van een ontoereikende kennis te bezitten om dit dossier in eer en geweten correct te kunnen behandelen. De voorgeschiedenis van dit dossier is minstens even belangrijk.

Moeten wij, Vlamingen, ons neerleggen bij de meerderheid van franstaligen in die regio? Het antwoord is neen! Net als de Vlamingen, met de taalwetten van Gilson de regio’s Moeskroen en Komen hebben moeten opgeven, waar duizenden Vlamingen woonden, is het niet meer dan normaal dat de kieskring Halle-Vilvoorde eentalig en enkel en alleen voor Vlamingen blijft!

Dr. Spitzvogel

 

 

Bekeken door een buitenlandse bril

In de internationale pers is eigenlijk niet veel terug te vinden over het niet benoemen van de drie burgemeesters. Wie er wel over bericht, beperkt zich meestal tot een droge weergave van de feiten, waarbij zowel de standpunten van de Vlamingen als die van de Franstaligen aan bod komen.
Maar er zijn opvallende uitzonderingen. "Deze combinatie van nationalisme, rechtse politiek, taalzuiverheid en racistisch geïnspireerde afwijzing van immigratie is een klassiek recept in het hedendaagse Europa," schrijft de correspondent van The International Herald Tribune en The New York Times.
De correspondent van de Duitse radiozender Deutschlandfunk legt andere accenten. "Het bezoek uit Straatsburg zal niet veel veranderen: de Franstaligen voelen zich gesterkt, de Vlamingen zoals zo dikwijls onbegrepen, maar voor de meeste Belgen is het gewoon pijnlijk dat een onderzoekscommissie naar hun land wordt gestuurd die anders meestal landen zoals Turkije of Letland bezoekt."

Wat een geluk hebben wij dat dit slechts een niet bindend advies is? Hoelang gaan wij nog verder gaan met het uit handen geven van onze eigen Vlaamse soevereiniteit aan franskiljonne bureaucraten? En wat een lef van die correspondent van The International Herald Tribune en The New York Times?!

Deze correspondent noemt iets wat één van de beginselen van de belgische federale staat, namelijk het respecteren van de taalwetten, zou moeten zijn, racistisch? Deze man weet niet waarover hij praat en zou beter stoppen met het imago van Vlaanderen in het buitenland te schenden. We zullen hem eens laten zien wat rechtse en nationalistische politiek is !

België barst !

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert