zaterdag, mei 03, 2008

China spioneert al twintig jaar in België

De Belgische Staatsveiligheid heeft ontdekt dat er cyberaanvallen zijn gebeurd op Belgische computers. Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) verdenkt de Chinese overheid van spionage. Volgens Kristof Clerix, journalist bij het maandblad MO* en auteur van het boek Vrij Spel, zijn buitenlandse geheime diensten in België helemaal niet zo nieuw. 'China heeft een lange traditie in spionage.'

'China is al eeuwen bezig met spionage', zegt Kristof Clerix. Hij werkt als journalist bij het mondiale magazine MO* en schreef twee jaar geleden 'Vrij Spel', een boek over de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten in België.

'In 1990 werd er al gewag gemaakt van een eventuele spionagedreiging', zegt Clerix. 'De toenmalige administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Stéphane Schewebach, merkte op dat de Chinese geheime dienst in België actief was en "net als de Russen geïnteresseerd was in spitstechnologie." Dat wil dus zeggen dat onze inlichtingendienst China al zeker een kleine twintig jaar in het oog houdt.'

Clerix: 'In zijn jaarrapport van 2004 beschrijft de Staatsveiligheid China als een economische grootmacht die zijn technologische en wetenschappelijke kennis vooral uit het buitenland moet halen. Via spionage dus. In augustus 2007 maakte het Duitse weekblad Der Spiegel een rapport over Chinese spionage in Europa. Daaruit bleek dat een paar maanden voordien de computers van ministeries in Berlijn gehackt werden door China.'

Over heel West-Europa

China toont zich heel actief in West-Europa. Behalve Duitsland hadden ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland te kampen met diverse cyberaanvallen. 'In het nieuwste jaarverslag van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD staat dat "in 2007 concrete dreigingen aan het licht kwamen van inbreuken op vitale ICT-netwerken zouden gepleegd worden vanuit China". Nu onze buurlanden allemaal het slachtoffer werden van cyberaanvallen, luidde de vraag niet of België ook zou uitpakken met het nieuws over cyberaanvallen, maar wanneer', zegt Clerix.

De MO*-journalist vraagt zich af of er vandaag onderliggende motieven zijn om het nieuws over cyberaanvallen wel te brengen, terwijl dat vroeger niet gedaan werd.
(EWA)
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert