woensdag, mei 30, 2007

Lied: Waasland

Op aanvraag van de kuisvrouw

Waasland

J. De Wilde. Fern. Van Durme

Land in een gordel van stromen geprangd,
Vlakten der zee waarin Polders zich spreidden,
Meren van lover met kammen van heide,
Lucht, waar de zon taferelen in brandt.

Keerzang:

Land onzer vadren, uit Wase geboren.
Grond van ons Vlaandren, gewonnen door strijd,
Jonge geslachten betreden uw voren,
Staan met de hakke en strijdbijl bereid.

Volk dat woestijnen in tuinen omschiep,
Bouwers van dijken, bedwingers van vloeden,
Strijders om altaar en haardstee te hoeden,
Zaaiers van weelde uit arbeid gediept.

Weelde voor d'ogen en eer van ons bloed,
Arbeid en kunst zullen blijvend U kronen,
Waasland, U blijven we trouwe betonen,
Schoonheid en kracht Gij, ons erfdeel en goed.Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert