dinsdag, mei 22, 2007

Citaat: André Demedts

"Wij zouden eindelijk de laatste generatie moeten zijn die gedwongen is haar tijd en energie te verspillen aan het veroveren van VANZELFSPREKENDE rechten. Opdat de kinderen van ons Volk eindelijk eens vrij, open, en met die ontzagelijke begaafdheid die nog in ons ligt, zouden kunnen bouwen, zouden kunnen scheppen, zouden kunnen leven als mensen, een eigen wereld beleven en zichzelf zijn, algeheel. Zonder te moeten ploeteren, zonder te moeten wrikken, zonder voortdurend te moeten strijden op al die kleine plannetjes, zonder voortdurend zich te moeten weren om het leven zelf."

André Demedts
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert