dinsdag, april 17, 2007

Persmededeling VVB : Nieuwe campagne voor splitsing kieskring BHV


De werkgroep BHV, een samenwerkingsverband van Vlaamse Volksbeweging (VVB), het Halle-Vilvoorde Komitee (Haviko) en het Taakaktiekomitee (TAK) en onder de auspiciën van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) heeft met het oog op de federale verkiezingen van 10 juni 2007 een nieuwe campagne op poten gezet. Onder de slogan Burgerzin! wordt de komende weken actie gevoerd op diverse manieren. Centraal staat telkens de steun aan de burgemeesters van Halle-Vilvoorde die zich verzetten tegen de verkiezingen zonder de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Die splitsing niet doorvoeren, is volgens de werkgroep en de burgemeesters onwettelijk. Maar de huidige paarse regering lapt het arrest van het Arbitragehof hierover aan haar laars. Door de verkiezingen vroeger te laten plaatsvinden, wordt geprobeerd de klip te omzeilen. Volgens Michel Doomst, één van de opstandige burgemeesters, is het alsof men de Ronde van Vlaanderen veertien dagen vroeger zou organiseren en dat de Muur van Geraardsbergen uit het parcours wordt geschrapt. De meeste burgemeesters van Halle-Vilvoorde dreigen de verkiezingen niet te organiseren als de wet niet wordt gerespecteerd. De werkgroep BHV steunt de burgemeesters met de campagne Burgerzin! die vandaag, donderdag 12 april, in het gemeentehuis van Gooik is voorgesteld. In de eerste plaats wordt opnieuw elke burger in Vlaanderen opgeroepen niet mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen en desnoods te weigeren in te gaan op eventuele oproepen om te gaan assisteren in stem- en/of telbureaus. Om deze actie in de verf te zetten, is er de webstek www.burgerzin.be waarop alle argumenten en initiatieven staan verzameld. De andere elementen van de campagne verwijzen systematisch ook naar deze webstek. Er zijn spandoeken, stroken en kleurrijke affiches die in Vlaams-Brabant en daarbuiten zoveel mogelijk zullen worden uitgehangen. Er zijn ook prentbriefkaarten die via alle beschikbare kanalen van de deelnemende verenigingen worden verspreid. Bedoeling is dat de kaarten massaal worden opgestuurd naar premier Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Dewael en sp.a-voorzitter Vande Lanotte om zo op te roepen alsnog de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Tot slot is er nog een groot politiek debat (in CC Westrand Dilbeek op 14 mei om 20 uur) waar de politieke tenoren uit Vlaams-Brabant aan de tand zullen worden gevoeld. Volgens Guido Moons, politiek secretaris van de VVB, zal het allicht niet bij deze campagne blijven. De kans is reëel dat na 29 april het protest grimmiger wordt. Hoe dat concreet tot uiting zou komen, wil Moons nog niet kwijt. Maar dat er plannen worden gesmeed, is nu al duidelijk.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert