woensdag, juli 08, 2009

Advocaat: Allochtone leerling bevoordeeld bij examen

Allochtone vmbo- en havo-leerlingen mogen bij het examen ongestraft meer fouten maken dan autochtone leerlingen. Zo mogen autochtone havisten maximaal twee fouten maken zonder dat er punten van het totaal worden afgetrokken, terwijl de grens bij allochtone leerlingen op vijf fouten ligt.

Allochtonen worden bevoordeeld bij het examen vmbo en havo Allochtonen worden bevoordeeld bij het examen vmbo en havo

Dat zegt de Limburgse advocaat Roel Schreuders woensdag tegen het AD.

Spelfouten
Volgens hem worden bij Nederlandse vmbo’ers die twee spelfouten maken een punt afgetrokken, terwijl dat bij allochtone leerlingen pas gebeurt bij maximaal zes spelfouten.

Volgens Schreuders is de aangepaste normering van de centrale examencommissie niet rechtsgeldig en worden autochtone leerlingen ongelijk behandeld.

Rechtzaak
‘De allochtone leerlingen mogen twee tot drie keer zoveel fouten maken,’ zegt Schreuders tegen het dagblad.

Volgens de advocaat kunnen scholieren hiervan een zaak maken. Het ministerie van Onderwijs kon nog niet reageren.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert